Get Adobe Flash player
Актуальні посилання
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  

Відповідальність за корупційна та пов’язані з корупцією правопорушення

Відповідно до статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 вказаного Закону, притягаються до:
1. кримінальної,
2. адміністративної,
3. цивільно-правової
4. дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність
Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
Корупційними злочинами відповідно до частини другої статті 45 Кримінального кодексу України вважаються злочини:
1. передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема:
Стаття 191. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;
Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства;
Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства;
Стаття 312 Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання;
Стаття 320. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин;
Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах;
Стаття 410 Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства;
2. Злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 Кодексу, а саме:
Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням;
Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації;
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем;
Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
Стаття 368-2. Незаконне збагачення;
Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;
Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги;
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;
Стаття 369-2. Зловживання впливом.

Крім цього, слід зазначити, що відповідно до статті 366-1 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації. Вчинення такого злочину карається штрафом від 42500 до 51000 грн або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» у разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
Відповідно до статті 96-6 Кримінального кодексу України до юридичних осіб застосовуються такі види заходів кримінально-правового характеру:
1) штраф;
2) конфіскація майна;
3) ліквідація.
До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, визначена главою 13-А Кодексу України «Про адміністративні правопорушення.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Стаття 172-4

Стаття 172-5

Стаття 172-6

Стаття 172-7.

Стаття 172-8

Стаття 172-9

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім окремих випадків)

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків -

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-ня

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані 

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу держ. влади, посадовою особою м/с, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення

накладення штрафу від 5100 до 8500 грн з конфіскацією доходу

штраф від трьохсот від 5100 до 8500 грн з конфіскацією доходу

накладення штрафу від 1700 до 3400 з конфіскацією такого подарунка.

накладення штрафу від 850 до 1700 грн

накладення штрафу від 1700 до 3400.

накладення штрафу від 17000 до 34000 грн.

накладення штрафу від 1700 до 3400

накладен-ня штрафу від 3400 до 6800 грн.

накладення штрафу від 1700 до 2550 грн

накладення штрафу від 2125 до 4250 грн

Якщо такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 8500 до 13600 з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адмін. стягненню за порушення, передбачене частиною 1 цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від 3400 до 6800 грн. з конфіскацією такого дарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Якщо такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 5100 грн. з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

 

Відповідальність за цією статтею настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 176200 до 440500 грн (станом на 25.05.2018)

Якщо такі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -тягнуть за собою накладення штрафу від 6800 до 13600 з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від 4250 до 6800 грн.

 

Крім цього, адміністративна відповідальність, передбачена за такі правопорушення, пов’язані з корупцією:
• Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням;
• Стаття 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля.

Варто зауважити, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 84 Закону України «Про державну службу» набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення є підставою для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу.

Цивільно-правова відповідальність – це засіб вираження майнових обмежень, що покладаються на порушника.
Цивільне законодавство встановлює різні форми відповідальності. Зокрема, відшкодування збитків (статті 22 ЦКУ), компенсація моральної шкоди (ст. 23 ЦКУ) та ін.
Така відповідальність настає з моменту правопорушення – заподіяння матеріальної і/або моральної шкоди. Питання про притягнення суб’єкта (фізичної або юридичної особи) до цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення вирішується судом загальної юрисдикції.

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини першої статті 66 Закону України «Про державну службу» до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.
З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності здійснюється керівником державної служби на підставі подання дисциплінарної комісії.


Механізми врегулювання конфлікту інтересів

Визначення:

потенційний конфлікт інтересів

реальний конфлікт інтересів

- наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

- суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції» рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 вказаного закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67.
Тобто, нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції», підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.
Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень.
Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону України «про запобігання корупції», може бути визнаним недійсним.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

Запобігання

Інформування

Утримання від вчинення дій чи прийняття рішень

Врегулювання

вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно

не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів

вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

Сьогодні мова піде про механізми врегулювання конфлікту інтересів

 

Закон України «Про запобігання корупції» виокремлює два види врегулювання конфлікту інтересів

Самостійне врегулювання конфлікту інтересів передбачає вжиття заходів щодо позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

 

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

  • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
  • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
  • обмеження доступу особи до певної інформації;
  • перегляду обсягу службових повноважень особи;
  • переведення особи на іншу посаду;
  • звільнення особи. 


Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
Прикладом самостійного врегулювання конфлікту інтересів може бути, наприклад, вихід близької особи керівника органу державної влади зі складу засновників юридичної особи, з якою такий орган має договірні відносини. Або ж звільнення з керівної чи іншої посади у цій юридичній особі - якщо близька особа працює там на умовах трудового договору. У цьому випадку підтверджуючим документом буде довідка про склад засновників або витяг з рішення про вихід зі складу засновників, а у випадку трудових правовідносин – наказ або розпорядження про звільнення із займаної посади або довідка про те, що така близька особа не є працівником відповідної юридичної особи.
Прикладом самостійного врегулювання потенційного або реального конфлікту інтересів у близьких осіб, які працюють у прямому підпорядкуванні, може бути переведення однієї з таких осіб на іншу посаду, яка виключає таке підпорядкування, або звільнення особи, яка перебуває у підпорядкуванні. І у цьому випадку підтверджуючим документом може бути відповідний наказ (розпорядження).
Варто зазначити, що близькі особи – це особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
У разі наявності в особи корпоративних прав вона позбувається приватного інтересу шляхом передачі таких прав в управління іншій особі, що підтверджується укладенням відповідного договору.
Необхідно зазначити, що Законом України «Про запобігання корупції» забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів (стаття 30 Закону України «Про запобігання корупції»)
Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу, у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу.
Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.
Прикладом такого способу врегулювання конфлікту інтересів є ситуація, за якої працівнику органу державної влади доручено здійснити перевірку на підприємстві, керівником якого є його близька особа. Зазначений працівник повинен повідомити про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання такого доручення (або, як варіант, з моменту ознайомлення з планом перевірок). Якщо безпосередній керівник не уповноважений видавати організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження), він інформує службовою запискою керівника органу державної влади про отриману від свого підлеглого інформацію щодо наявності у нього потенційного конфлікту інтересів, на підставі якої керівник органу державної влади видає наказ (розпорядження) у якому скасовує відповідне доручення та доручає проведення такої перевірки іншому працівнику.

Обмеження доступу особи до певної інформації
(стаття 31 Закону України «Про запобігання корупції»)
Обмеження доступу особи до певної інформації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.
Приклад. Один з працівників органу державної влади або місцевого самоврядування є близькою особою учасника державних закупівель, яка регулярно бере участь у цій процедурі, але не є членом комітету з конкурсних торгів. Водночас, за своїми посадовими обов’язками цей працівник має доступ до документів, зокрема поданих іншими учасниками, які стосуються процедури державних закупівель.
Подальший доступ до таких документів створює ситуацію потенційного або реального конфлікту інтересів у такого працівника і тому керівник органу влади повинен вжити відповідних заходів щодо його регулювання, одним з яких може бути обмеження доступу до інформації.
В наказі (розпорядженні) про обмеження доступу до інформації доцільно зазначити:
1. конкретні обставини та умови, які стали причиною обмеження доступу до інформації;
2. перелік видів інформації, доступ до якої обмежується;
3. конкретні носії та місця зберігання (номенклатурні справи тощо) відповідної інформації;
4. визначення іншої особи, якій доручається робота з відповідною інформацією;
5. доручення іншим працівникам, які мають доступ до такої інформації, щодо вжиття заходів для обмеження доступу до неї (зберігання у сейфах, металевих шафах, встановлення паролю на комп’ютер тощо);
6. інструкції щодо дій інших працівників у разі звернення працівника, доступ до інформації якому обмежується, з проханням чи вимогою дати доступ до такої інформації;
7. термін обмеження доступу до інформації.
У разі необхідності можливо змінити робоче місце працівника «переселивши» його до іншого кабінету або навпаки, «переселити» інших працівників, які працюють з ним в одному кабінеті, перемістивши також і відповідні документи.

Перегляд обсягу службових повноважень особи (стаття 32 Закону України «Про запобігання корупції»)

Перегляд обсягу службових повноважень особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.
Статтею 11 Закону України «Про державну службу» встановлено, що конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції. Основними документами, які регламентують трудову функцію працівника, є трудовий договір та посадова інструкція. На державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування трудовий договір зазвичай існує у формі наказу, в якому йдеться лише про посаду, на яку призначено працівника. Тому в цьому випадку саме посадова інструкція є джерелом інформації про посадові обов’язки та права. Посадові обов’язки за деякими посадами можуть визначатися і в інших документах.
Слід мати на увазі, що в окремих випадках посадові обов’язки закріплені у законах чи інших нормативно-правових актах, які керівник органу влади не може змінити. У цьому випадку доцільно вдатися до інших способів врегулювання конфлікту інтересів, таких як, наприклад, переведення на іншу посаду або звільнення.

Здійснення повноважень під зовнішнім контролем (стаття 33 Закону України «Про запобігання корупції»)

Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.
Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
• перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
• виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;
• участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

Переведення особи на іншу посаду  (стаття 34 Закону України «Про запобігання корупції»)

Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.
Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.

Звільнення особи (стаття 34 Закону України «Про запобігання корупції»)

Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.


ГРАФІК
Проведення «гарячої» телефонної лінії «Стоп корупції» в Бродівській районній державній адміністрації 


 Запобігання проявам корупції  можна детальніше ознайомитися на сайті Лбвівської обласної державної адміністрації за посиланням http://loda.gov.ua/zapobihannya-proyavam-koruptsiji 


 Щодо запобігання проявам корупції телефонувати:

до Єдиної служби допомоги населенню за номером 112
та повідомляти про ці випадки "Гарячу лінію області"
Примітка: “гаряча лінія” працює цілодобово

на «Гарячу телефонну лінію «Стоп корупція»
за номером 0326643201
Примітка: “гаряча лінія” працює з 9 до 18 год з понеділка по п’ятницю.

Відділ взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання корупції та оборонної роботи апарату
обласної державної адміністрації
79008, м. Львів, вул. Винниченка 18,
код 032 тел. 299-93-44, 299-94-03
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відділ правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції
апарату Бродівської районної державної адміністрації
80600, Львівська обл., м.Броди, пл.Ринок, 1
код 03266 тел. 4-32-01
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»
повідомлення про корупцію
приймають спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції
Прокуратура Львівської області (032) 235-44-69
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бродівський відділ Радехівської місцевої прокуратури (03266) 4-20-12
Головне управління Національної поліції у Львівській області
Управління внутрішньої безпеки ГУ НП у Львівській області 800-50-02-02 (цілодобово) (096) 043-13-99
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бродівське відділення поліції Золочівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області тел. 102
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Львівське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України 0-800-503-200
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Національне агентство з питань запобігання корупції (044) 200-06-91
Факс: (044)200-06-97

Викривачі, тобто особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, які за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляють про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, захищені законом. Зокрема, пунктом 5 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що особі викривача гарантується анонімність.


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки


Методичні рекомендації

з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, упорноважених на виконання функцій держави або самоврядування, та прирівниних до них осіб.


«Гаряча» телефонна лінія «Стоп корупції»

З метою організації і забезпечення ефективної роботи у сфері запобігання та виявлення корупції, налагодження ефективного зворотного зв’язку з громадянами та представниками суб’єктів господарювання у Бродівській райдержадміністрації працює постійна «гаряча» телефонна лінія «Стоп корупції».
Телефон «гарячої» лінії 4-22-20
Відділ правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації
Головний спеціаліст відділу Марчук Любов Олександрівна
Також повідомлення про можливі факти корупції можна надіслати на e-mail Бродівської районної державної адміністрації Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або повідомити про них на особистому прийомі.
Детальніше з питаннями протидії фактам корупції та нормативно-правовими документами можна ознайомитись на сайті Львівської облдержадміністрації http://loda.gov.ua

 Розпорядження № 711 від 01.09.2017 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Бродівській районній державній адміністрації"


Методичні рекомендації 

з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до них осібГ Р А Ф І К
проведення «гарячої» телефонної лінії «Стоп корупції»
в Бродівській районній державній адміністрації

Детальніше 


ПЛАН
роботи відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації
у сфері запобігання і протидії корупції
на 2016 рік

Детальніше 


ЗВІТ
про проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції 
в Бродівській районній державній адміністрації за 2015 рік

Детальніше


Закон України

«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
До суб'єктів, на яких поширюються дія цього Закону, належать:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, народні депутати України, депутати місцевих рад, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи, судді, посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, тощо);
2) особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (посадові особи юридичних осіб публічного права, аудитори, нотаріуси, оцінювачі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді);
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
Закон поширюється також на осіб, які не є службовими особами та перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах, у випадках, передбачених цим Законом.
Закон регулює:
- формування та реалізацію антикорупційної політики;
- антикорупційні обмеження (щодо використання службового стану, отримання подарунків, сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб, після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування);
- попередження і врегулювання конфлікту;
- спеціальні антикорупційні інструменти (антикорупційна експертиза, спеціальна антикорупційна перевірка, Єдиний державний реєстр осіб, що вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вимоги прозорості і доступу до інформації);
- захист викривачів (осіб, що повідомляють про факти корупції, від незаконного звільнення, переведення, зміни істотних умов трудового договору);
- відповідальність за корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення;
- усунення наслідків корупційних правопорушень (скасування актів, визнання недійсними угод, відшкодування збитків в судовому порядку);
- міжнародна співпраця.
Відповідно до Прикінцевих положень Закону №1700 з 26.04.2015 втрачають чинність Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про правила етичної поведінки».
Пунктом 5 Прикінцевих положень Закону №1700 вносяться зміни до багатьох законодавчих актів України, серед яких, зокрема, Кодекс законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування». Вказані зміни вводяться в дію  26 квітня 2015 року.

Детальніше


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з питань запобігання та протидії корупції завантажити ТУТ

 


ЗВІТ
про проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
в Бродівській районній державній адміністрації за 2013 рік

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Бродівська райдержадміністрація здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, а також бере участь у їх здійсненні у межах своїх повноважень, визначених законами та іншими нормативно - правовими актами.
Питання забезпечення безумовного додержання положень законодавчих актів про державну службу та боротьбу з корупцією, вимог актів Президента України і Кабінету Міністрів України щодо викорінення корупційних проявів в органах виконавчої влади взято під особистий контроль голови райдержадміністрації.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року №1240 "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від
4 квітня 2011 року № 3206-17, Указу Президента України "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 – 2015 роки" від 21.10.2011 року № 1001/2011, рішення XХІV сесії VI скликання Львівської обласної ради від 26.04.2013 року № 730 «Про затвердження Програми запобігання і протидії корупції у Львівській області на 2013 – 2015 роки» прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Заходів з виконання Програми запобігання та протидії корупції в Бродівському районі на 2013 – 2015 роки» від 3 жовтня 2013 року № 419.
25 квітня 2013 року на Колегії райдержадміністрації розглянуто питання «Про стан виконання заходів з питань запобігання та протидії корупції в Бродівській районній державній адміністрації». На підставі рішення Колегії підготовлено розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації «Про стан виконання заходів з питань запобігання та протидії корупції в Бродівській районній державній адміністрації» від 7 травня 2013 року №132, в якому доручено керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, головам міської, селищної та сільських рад району затвердити Плани роботи щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування та визначити відповідальних осіб за організацію роботи з запобігання проявам корупції.
19 лютого 2013 року прийнято розпорядження голови райдержадміністрації
№ 48 «Про затвердження графіку проведення «гарячої» телефонної лінії «Стоп корупції» Бродівської районної державної адміністрації», в якому визначено час проведення телефонної лінії та відповідальних осіб. З метою забезпечення повідомлень про факти корупційних правопорушень в газеті «Голос відродження» розміщуються контактні телефони «гарячої лінії». За час функціонування телефонної лінії дзвінків не надходило.
Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Бродівської райдержадміністрації В.Тимчишин 5- 6 листопада 2013 року пройшов підвищення кваліфікації у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на тему «Конфлікт інтересів на державній службі» та отримав відповідний сертифікат.
В листопаді 2013 року на апаратній нараді в голови райдержадміністрації керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації роз’яснено вимоги законодавства України щодо конфлікту інтересів під час проходження державної служби, а також способи його врегулювання.
Реалізація виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції в Бродівській райдержадміністрації у 2013 році здійснювалась шляхом:
- підготовки працівників райдержадміністрації з питання запобігання та протидії проявам корупції на базі Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України;
- проведення контролю за недопущенням фактів призначення на відповідні посади осіб, які були притягнуті судами до відповідальності за корупційні діяння;
- проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави (в 2013 році проведено 9 спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави);
- проведення роботи, спрямованої на запобігання і припинення корупційних діянь у структурних підрозділах райдержадміністрації (при призначенні на посаду державні службовці підписують попередження про спеціальні обмеження, визначені законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу» та ознайомлюються із загальними правилами поведінки державного службовця);
- надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування;
- проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.
При призначенні на посаду та щорічно, до 1 квітня, всі державні службовці райдержадміністрації подають декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та відомості про майновий стан щодо себе та членів сім’ї. На виконання ст.12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в 2013 році всі державні службовці задекларували свої доходи.
В структурних підрозділах районної державної адміністрації факти поєднання в одному органі інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг відсутні.
Інформація про роботу, проведену Бродівською райдержадміністрацією, розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (рубрика «Запобігання проявам корупції») та в районній газеті «Голос відродження».


Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами, мобілізаційної, оборонної роботи,
запобігання та виявлення корупції апарату
райдержадміністрації В.Тимчишин