Get Adobe Flash player
Актуальні посилання
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
11 червня 2020 року № 166

 


ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію,
розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація Львівської області

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону
України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведенному в Законі.

 

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Бродівська районна державна адміністрація Львівської області.

 

1.4. Доступ до публічної інформації Бродівської районної державної адміністрації Львівської області забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
Уповноважені відповідно до законодавства посадові особи Бродівської районної державної адміністрації Львівської області забезпечують першочергове підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на інформацію.

 

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів
на публічну інформацію

 

2.1. Запитувач має право звернутися до Бродівської районної державної адміністрації Львівської області із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

 

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Бродівській районній державній адміністрації Львівської області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

 

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

 

2.5. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання письмового запиту.

 

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання
публічної інформації (далі - форми запиту), які затверджуються розпорядженням Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.

 

2.7. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Бродівської районної державної адміністрації Львівської області та на інформаційних стендах в адміністративній будівлі Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.

2.8. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

 

2.9. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділу правового забезпечення, організаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.

 

2.10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу правового забезпечення, організаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Бродівської районної державної адміністрації Львівської області, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

2.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Бродівської районної державної адміністрації Львівської області, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації 

"Про затвердження форм для подання запиту

на отримання публічної інформації"

11 червня 2020 року № 167 

1. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

2. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

3. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

4. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою

5. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою

6. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою

7. ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону

 


 

БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18 травня 2020 року Броди № 146


Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 02 березня 2020 року № 83


Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою вдосконалення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації та відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 6 Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02 березня 2020 року № 83, зареєстрованого як нормативно-правовий акт Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Львів) 06 березня 2020 року за № 15/2125, замінивши слова «мінімальної заробітної плати» на «прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

2. У Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02 березня 2020 року № 83, зареєстрованого як нормативно-правовий акт Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Львів) 06 березня 2020 року за № 15/2125, слова «мінімальної заробітної плати» змінити на «прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

3. Відділу документообігу, управління персоналом, режимно-секретної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (Матвійчук Н.А.) подати розпорядження на державну реєстрацію у Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів).

4. Відділу фінансово-господарського та інформаційного забезпечення апарату райдержадміністрації (Сидорчук Л.П.) забезпечити офіційне опублікування цього розпорядження.

5. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова Оксана ПРОКОПЕЦЬ 


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації

від 02 березня 2020 року № 83

 


ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація

 

1.Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Бродівської районною державної адміністрації (далі – райдержадміністрація) за запитами на інформацію.

 

2.Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в Бродівській районній державній адміністрації (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли Бродівська районна державна адміністрація є належним розпорядником інформації. 

 

3.Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

 запитувачу інформації, що відповідно до чинного законодавства становить суспільний інтерес;

особі в разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

 

4.Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки, відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затвердженого розпорядженням голови Бродівської районної державної адміністрації. 

 

5.Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом фінансово-господарського та інформаційного забезпечення апарату райдержадміністрації. Рахунок виписується для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації за формою згідно з додатком.

 

6.Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документа. 

 

7.Оплата рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється запитувачем у будь-якій фінансовій установі. 

 

8.Відділом фінансово-господарського та інформаційного забезпечення апарату райдержадміністрації здійснюється облік повідомлень запитувачам про відшкодування витрат на копіювання та друк.

 

9.У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк. 

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відділом фінансово-господарського та інформаційного забезпечення апарату райдержадміністрації. Рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

 

10.Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. 

Відповідь на запит не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.


Розмір фактичних витрат
на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є
Бродівська районна державна адміністрація

 
 Послуга, що надається Розмір фактичних витрат 
 Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк )  0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
 Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)  0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
 Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)  0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування  0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
Примітка Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів

ПЕРЕЛІК
відомостей, які становлять службову інформацію

1. В районній державній адміністрації до службової належить інформація:
1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.
2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 22 жовтня 2012 року № 584 
м.Броди

Про перелік видів публічної інформації,
розпорядником якої є Бродівська
районна державна адміністрація

Детальніше

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «22» жовтня 2012р. № 584

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація

Бродівська районна державна адміністрація має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.
За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до Закону України «Про інформацію» основними видами інформації за змістом, якою володіє Бродівська районна державна адміністрація, є:
правова інформація (Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України),
інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робіт, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель),
статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя),
податкова інформація (інформація про доходи та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти),
інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи),
інформація про стан довкілля,
інші види, зокрема:
1. Загальна інформація про райдержадміністрацію:
1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.
1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку.
1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Бродівській районній державній адміністрації.
1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця.
1.5. Інформація про організаційну структуру та керівництво органу (прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівництва та посадових осіб структурних підрозділів Бродівської районної державної адміністрації та її апарату).
1.6. Положення про структурні підрозділи Бродівської районної державної адміністрації та її апарату.
1.7. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом Бродівської районної державної адміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад.
1.8. Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Бродівської районної державної адміністрації.
2. Інформація про діяльність Бродівської районної державної адміністрації:
2.1. Регламент роботи районної державної адміністрації.
2.2. Інструкція з діловодства у Бродівській районній державній адміністрації.
2.3. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).
2.4. Звіти про виконання планів роботи.
2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів».
2.6. Інформація про діяльність дорадчих органів, що створені Бродівською районною державною адміністрацією.
2.7. Інформація про роботу Громадської ради.
2.8. Перелік розпоряджень голови Бродівської районної державної адміністрації.
2.9. Перелік доручень голови Бродівської районної державної адміністрації.
2.10. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
3. Інформація про діяльність структурних підрозділів Бродівської районної державної адміністрації:
3.1. Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.
3.2. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.
3.3. Прізвище, ім’я та по батькові працівників, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом.
3.4. Розклад роботи.
3.5. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами конкурсів на заміщення вакантних посад.
3.6. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).
3.7. Нормативно-правові акти, прийняті структурними підрозділами.
3.8. Звітна та статистична інформація стосовно основної діяльності.
3.9. Звітна та статистична інформація стосовно виконання державних, обласних, регіональних програм.
3.10. Накази про проведення заходів за напрямками діяльності.
3.11. Інформація про роботу колегій.
3.12. Протоколи, звіти стосовно засідань комісій, експертних груп, дорадчих рад.
3.13. Щорічна статистична звітність за результатами проведених моніторингів.
3.14. Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами обласної, міських та селищних рад, підприємствами, установами організаціями, громадянами.
4. Інформація про роботу колегії Бродівської районної державної адміністрації
4.1. Порядки денні засідань колегії.
4.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії.
4.3. Довідковий матеріал.
4.4. Протоколи колегій.
5. Проекти річних Програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
6. Інформація з питань стратегічного розвитку, соціально-економічних програм, регіональної політики та моніторингу.
7. Інформація з питань регуляторної політики:
7.1. Нормативно-правові акти щодо регуляторної політики.
7.2. Оприлюднення проектів регуляторних актів.
7.3. План підготовки проектів регуляторних актів та план відстеження їх результативності.
8. Інформація про доступ до публічної інформації.
8.1. Форми запитів на інформацію.
8.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію.
8.3 Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів.
8.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.
8.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
9. Інформація у сфері фінансів:
9.1. Затвердження показників місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету району, у тому числі з мережі, штатів і контингентів.
9.2. Дані щодо затвердження та внесення змін до річного і помісячного розпису районного бюджету за доходами і видатками за загальним і спеціальним фондами.
9.3. Дані про фінансування видатків з районного бюджету.
10. Інформація з питань економіки капітального будівництва:
10.1. Субвенції з державного бюджету районному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
10.2. Бюджет розвитку районного бюджету.
11. Інформація щодо здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження у бюджетній сфері та серед населення району.
12. Інформація з питань соціального захисту населення:
12.1. Щодо кількості осіб, внесених у Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків.
12.2. Щодо кількості громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС.
12.3. Щодо кількості осіб, які одержують державні соціальні допомоги.
12.4. Щодо кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
12.5. Щодо кількості осіб, які перебувають на обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом.
12.6. Щодо кількості осіб, які забезпечуються санаторно-курортними путівками.
12.7. Щодо кількості осіб, які забезпечуються технічними засобами реабілітації.
13. Інформація з питань Євро-2012, містобудування та будівництва:
13.1. Реалізація соціальних ініціатив Президента України «Доступне житло» та проекту «Олімпійська надія-2022».
13.2. Реалізація державної політики у сфері регіонального розвитку, містобудування та будівництва.
13.3. Реалізація інфраструктурних проектів на території району.
13.4. Виділення земельних ділянок для містобудівних потреб.
14. Інформація з питань агропромислового розвитку:
14.1. Про готовність технічних засобів до сезону сільськогосподарських робіт та забезпеченість сільськогосподарських підприємств паливом.
14.2. Інформація про виплату орендної плати за земельні та майнові паї.
15.Інформація з питань охорони здоров’я:
15.1. Загальні питання надання медичної допомоги в районі (медична допомога дітям і матерям, дорослому населенню, ветеранам, інвалідам, учасникам ВВВ та інших воєн, чорнобильської катастрофи, забезпеченість медикаментами та ін.).
15.2. Інформаційні повідомлення щодо подій у медичному житті та присвячені пам'ятним датам, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я .
16. Інформація з питань внутрішньої політики, преси та інформації:
16.1. Інформація про видавництва, поліграфічні підприємства Бродівського району, які внесені до Державного реєстру.
16.2. Нормативно-правова інформація щодо проведення консультацій з громадськістю.
16.3. Звіти щодо проведення консультацій з громадськістю.
17. Інформація з питань туристичної діяльності:
17.1. Перелік суб’єктів туристичної діяльності району.
17.2. Перелік туристичних маршрутів Бродівського району.
18. Реєстр пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Бродівського району.
19. Інформація з питань сім’ї та молоді:
19.1. Інформація про скерування груп дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок у літні дитячі табори.
20. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Бродівською районною державною адміністрацією.
20.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення.
21. Інформація про розгляд звернень громадян в Бродівській районній державній адміністрації:
21.1. Порядок проведення особистого прийому громадян.
21.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Бродівської районної державної адміністрації.
21.3. Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Бродівської районної державної адміністрації.
21.4. Графік телефонних «гарячих ліній».
21.5. Друкована форма реєстраційно-контрольної картки для звернення громадян.
21.6. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Бродівській районній державній адміністрації.
21.7. Статистична інформація по зверненнях Героїв Радянського Союзу.
21.8. Статистична інформація по зверненнях Героїв України.
21.9. Статистична інформація по зверненнях Героїв праці.
21.10. Статистична інформація по зверненнях інвалідів Великої Вітчизняної війни.
22. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома.
23. Угоди про співпрацю.
24. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг.
25. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).
26. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.