Get Adobe Flash player
Актуальні посилання
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

16-10-2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15.10.2020 року № 276

" Про розроблення детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради"

ТУТ


14-07-2020

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до генерального плану с. Станіславчик, с.Монастирок Станіславчицької сільської ради Бродівського району Львівської області

 

 


22-05-2020

Державний реєстр нерухомих пам'яток

 

Державний реєстр нерухомих пам'яток України перебуває у стадії формування і нині включає 4719 пам'яток, з яких 891 – національного значення, а 3828 – місцевого значення.
Пам'ятки національного значенні внесені до Реєстру двома постановами Кабінету Міністрів України:від 3 вересня 2009 р. № 928 «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» (744 пам'ятки);від 10 жовтня 2012 р. № 929 «Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» (147 пам'яток).
Відтак нижче представлені зазначені пам'ятки різних видів – архітектури, містобудування, історії, археології, монументального мистецтва, науки і техніки, ландшафту, садово-паркового мистецтва – у вигляді єдиного реєстру, відповідно до адміністративно-територіального устрою України.
Міністерство культури України спільно з регіональними органами охорони культурної спадщини продовжує опрацьовувати облікову документацію на сотні об'єктів культурної спадщини, які найближчим часом будуть вноситися до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН ПАМЙЯТКИ АРХІТЕКТУРИ-  ТУТ13-03-2020

Язлівчицька сільська рада
Бродівського району
Львівської області
Рішення
від 12.12.2019 року №904 с.Язлівчик
"Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельних ділянок в межах населеного пункту с.Берлин для будівництва та обслуговування будівлі (свинарника), для передачі в оренду"

ТУТ

 


13-03-2020

Документація розробки детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі (свинарника) по вул.Набережна в с.Берлин. Бродівського району, Львівської області (в межах населеного пункту)
Додаток 1, Додаток 2, Додаток3, Додаток 4, Додаток 5  , Додаток 6 , Додаток 7 , Додаток 8


12-03-2020

Документація про розробку детального плану териорії земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних,  підсобних  і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Грушевського ,58 в смт.Підкамінь, Брдівського району,Львівської області ( в межах населеного пункту)

Детальніше


12-03-2020

Документація про розробку детального плану території земельної ділянки для розміщення  та експлуатації об"єктів придорожнього сервісу в здовж автодороги Броди-Підкамінь в смт.Підкамінь,Бродівського району,Львівської області ( в межах населеного пункту)

Детальніше


30-01-2020

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі
для здоров’я населення


Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
При здійсненні моніторингу основну увагу належить приділяти заходам передбаченим в сфері охороні навколишнього природного середовища. Виконання ряду планувальних і технічних заходів, визначених в проекті детального плану території, а також заходів, передбачених цільовими регіональними програмами в сфері охорони навколишнього природного середовища є обов’язковою умовою для досягнення стійкості природного середовища до антропогенних навантажень та забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання населення.
Комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та покращення стану довкілля у тому числі здоров’я населення представлений в регіональних програмах, що були прийняті Львівською обласною радою та Бродівською районною радою.
На території Львівської області були затверджені такі регіональні програми:
– Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки;
– Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2009-2020 роки;
– Обласна програма поводження з небезпечними відходами, затверджена розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації;
– Програми охорони навколишнього середовища на території Бродівського району на 2019-2020 роки.
При проведенні моніторингу за реалізацією рішень проекту містобудівної документації необхідно аналізувати відхилення фактичних показників чисельності населення від проектних на поточний період, здійснювати контроль за відповідністю реальних обсягів житлового будівництва, будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, соціального та побутового обслуговування, розвитку озеленених територій проектним рішенням. Порівняння цих даних між собою, дасть реальну картину досягнутого рівня показників житлової забезпеченості, забезпеченості установами і підприємствами повсякденного і періодичного обслуговування, об'єктами інженерної інфраструктури, що дозволить визначити недоліки і порушення, що негативно впливають на комфортність проживання населення, і обґрунтувати необхідні заходи по їх усуненню.
Контролю підлягають санітарно-захисні зони виробничих об’єктів, які повинні відповідати нормативним вимогам «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» ДСП № 173-96, з обов’язковим виконанням заходів визначених розділом «Оцінка впливу на довкілля».
Екологічний та соціальний моніторинг об’єкту буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.
Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єктів. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки. Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: будівництво – експлуатація – виведення із експлуатації. Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:
– вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних аспектів;
– встановлення ключових параметрів моніторингу;
– візуальний огляд;
– регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;
– аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.
Зовнішній моніторинг та оцінка передбачає виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями. Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін.
В сфері охорони повітряного басейну необхідно виконувати перевірку:
– виконання планувальних заходів (зміни в планувальній організації території, спрямовані на забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до її функціонального зонування; створення та озеленення нормативних санітарно-захисних зон для промислових підприємств та інших виробничо-комунальних об'єктів; перенесення за межі території або закриття підприємств та інших об'єктів, що мають шкідливі викиди в атмосферу; розвиток вуличної мережі та об'їзних доріг для транзитного транспорту; створення системи захисного озеленення);
– виконання технологічних та санітарно-технічних заходів (впровадження нових мало- та безвідходних технологій на об’єктах промисловості, модернізація існуючих об’єктів тепло-енергопостачання, впровадження теплових установок з використанням альтернативних джерел енергії, тощо).
Моніторинг базується на розгляді обмеженого числа пріоритетних показників за кожним зі стратегічних напрямів і аналізі досягнення запланованих результатів (табл. 9.1).

Табл. 9.1. – Екологічні індикатори для моніторингу виконання ДПТ
№ Індикатор
1.Обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел
2.Індекс забруднення атмосфери
3.Обсяги використання питної води
4.Обсяги скидання зворотних вод
5.Якість зворотних вод на випуску з очисних споруд
6.Обсяги утворення побутових та виробничих відходів
7.Рівень благоустрою та озелення території
8.Стан ґрунтового покриву на території

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості. Моніторинг може бути використаний для:
– порівняння очікуваних і фактичних наслідків, що дозволяє отримати інформацію про реалізацію плану;
– отримання інформації, яка може бути використана для поліпшення майбутніх оцінок (моніторинг як інструмент контролю якості СЕО);
– перевірки дотримання екологічних вимог, встановлених відповідними органами влади;
– перевірки того, що план виконується відповідно до затвердженого документа, включаючи передбачені заходи із запобігання, скорочення або пом'якшення несприятливих наслідків.
Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше. Підсумки моніторингу підводяться один раз на півроку у вигляді піврічних звітів.30-01-2020

Україна
Бродівська районна державна адміністрація
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Львівська,2, м. Буськ, 80500, тел.(264)2-18-02, факс (264)2-18-46,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Код ЄДРПОУ 04056457

30.01.2020р. №03/15-90-9


ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» проект детального плану території, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про їх оприлюднення скеровано листом від 18.11.2019 р. №50-1709/0/19 в Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації та листом від 18.11.2019 р. №50-1710/0/19 в департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.
Оскільки письмових зауважень та пропозицій до даної Заяви не надходило у строк до 15 днів з дня отримання такої заяви, згідно ст.10 п.6 Закону України про «Стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 за відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Голова Оксана ПРОКОПЕЦЬ30-01-2020

Бродівська районна державна адміністрація
Львівської області
пл.Ринок 1, м. Броди 80600, тел. (032-66) 4-22-20, факс (032-66) 2-64-00
www.brody-rda.gov.ua e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ЄДРПОУ 04056440

30.01.2020р. № 03/15-91-9

Довідка
про результати проведення відкритого громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області з метою впорядкування території та визначення планувальної організації земельної ділянки.


Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 року:
1. Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної екологічної оцінки:
1.1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області оприлюднено на офіційному веб-сайті Бродівської районної державної адміністрації 23 жовтня 2019 року.
1.2. Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області та звіту про екологічну оцінку опубліковано в газеті «Голос відродження» №51 від 06.12.2019р., в ефірі радіомовлення РК ТРК «Броди» від 14.11.2019 р. та від 17.11.2019 року, на офіційному сайті Бродівської райдержадміністрації в розділі «Архітектура та містобудування» від 12.11.2019 року.
2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості, розміщувалися у місцях, доступних для громадськості: Бродівська районна державна адміністрація за адресою 80600, Львівська область, м. Броди, пл. Ринок,1 та у Пониковицькій сільській раді.
3. Громадське обговорення містобудівної документації та у її складі стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області розпочато 06.12.2019 року та завершено 10.01.2020 року.
4. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 23 січня 2020 року у м. Броди Бродівського району Львівської області було проведено засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Бродівської райдержадміністрації, щодо обговорення проекту детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області та у його складі Звіту про стратегічну екологічну оцінку, члени архітектурно-містобудівної ради ухвалили проект детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області та у його складі Звіту про стратегічну екологічну оцінку та рекомендували Бродівській райдержадміністрації затвердити детальний план території.
За період з 06.12. 2019 року по 19.01.2020 року включно до Бродівської районної державної адміністрації та Пониковицької сільської ради не надійшло жодного звернення від громадськості до проекту Детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище «Ферма» буд. №10 Бродівського району Львівської області, а також не надходили зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території.

Голова        Оксана ПРОКОПЕЦЬ12-11-2019

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Бродівська райдержадміністрація проводить громадське обговорення проекту детального плану території частини господарського двору за межами с. Пониковиця сільської ради Бродівського району Львівської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Проект детального плану території та звіт про стратегічну екологічну оцінку розроблений архітектором ФОП Вахнич Тарас Романович на замовлення Бродівської райдержадміністрації на підставі розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 22.10.2019р №300.
Ознайомитись з проектом детального плану території висловити пропозиції та зауваження щодо проекту можна в Бродівській райдержадміністрації до 08.01.2020р.
Громадські слухання будуть проведені 10.01.2020 року о 12.00 год. в приміщенні Пониковицької сільської ради.

 


 

23-10-2019

Супровідний лист в департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державноїадміністрації


Супровідний лист в департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації23-10-2019

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Детального плану території частини господарського двору за межами с.Пониковиця, ур.«Ферма», Пониковицької сільської ради
Бродівського району Львівської області"

З заявою можна ознайомитися тут


23-10-2019

Розпорядження  Бродівської районної державної адміністрації

22.10.2019р.      №300

"Про розроблення детального плану території земельної ділянки за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради, урочище "Ферма" Бродівського району Львівської області" 

 


02-09-2019

Проект детального плану території

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Бродівська райдержадміністрація проводить громадське обговорення проекту детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд транспорту та дорожнього господарства площею 0,4081 га за межами населених пунктів Бродівської міської ради, Львівської обл.
Проект детального плану розроблений КАПП «Броди-проект» на замовлення Бродівської райдержадміністрації на підставі розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 09.09.2019р №205.
Ознайомитись з проектом детального плану території висловити пропозиції та зауваження щодо проекту можна в Бродівській райдержадміністрації до 12.10.2019р.
Громадські слухання будуть проведені 14.10.2019 року о 12.00 год. в приміщенні Бродівської райдержадміністрації.

Проект детального плану території можна переглянути тут:


Комунальне архітектурно-планувальне підприємство
« БРОДИПРОЕКТ »

Замовник:
Бродівська РДА
Львівської області

детальний план території

земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04) площею 0,4081 га кадастровий номер 4620310100:09:002:0010 за межами населених пунктів Бродівської міської ради

 

Головний архітектор проекту      ____________Я.Руцький
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 001458
від 29 квітня 2013 року

Директор КАПП «Броди-проект» ____________ М.Васечко

 

Броди 2019 р.


Комунальне архітектурно-планувальне підприємство
« БРОДИПРОЕКТ »


Пояснювальна записка
до детального плану
території земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04) площею 0,4081 га кадастровий номер 4620310100:09:002:0010 за межами населених пунктів Бродівської міської ради

 

Головний архітектор проекту ____________Я.Руцький
Кваліфікаційний сертифікат
серія АА № 001458
від 29 квітня 2013 року

Броди 2019 р

 

ЗАВДАННЯ

 

ПОЯСНЮЮЧІ


 

 001002

 
 

 

ooooo


 
tttt
 yyyykkkvvvvv

xxx

llll


 05-07-2019

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінкиНа внесення змін до детального плану території затвердженого розпорядженням голови Бродівської райдержадміністрації від 24.11.2016р. №592 «Про затвердження детального плану території земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення (для будівництва та обслуговування нежитлових будівель (склад грубих кормів)) за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради»

 


21-05-2019

Бродівська районна державна адміністрація

 

Департамент екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації

 

Відповідно до розпорядження Бродівської РДА № 72 від 25.03.2019р, на замовлення Бродівської районної державної адміністрації відповідно до договору про виконання та технічного завдання Тзов «Інститут Геоінформаційних систем» здійснює розробку детального плану території частини господарського двору Язлівчицької сільської ради, Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів).
Відповідно до п.2 ст.10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” просимо визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку частини господарського двору Язлівчицької сільської ради, Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів).

Додатки:

1. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо детального плану території частини господарського двору Язлівчицької сільської ради, Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів).
2. Розпорядження Бродівської районної державної адміністрації № 72 від 25.03.2019

 Голова Бродівської районної

державної адміністрації Львівської області                                       І.Криськів


Бродівська районна державна адміністрація

 

Департамент екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації

 

Відповідно до розпорядження Бродівської РДА № 72 від 25.03.2019р, на замовлення Бродівської районної державної адміністрації відповідно до договору про виконання та технічного завдання Тзов «Інститут Геоінформаційних систем» здійснює розробку детального плану території частини господарського двору Язлівчицької сільської ради, Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів).
Відповідно до п.3 ст.13 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” просимо Вас оприлюднити проект державного планування на своєму офіційному веб - сайті, та подати Бродівській РДА у письмовій формі зауваження та пропозиції щодо проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території частини господарського двору Язлівчицької сільської ради, Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів).

Додатки:

1. Детальний план території частини господарського двору Язлівчицької сільської ради, Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів). та звіт про стратегічну екологічну оцінку в його складі.
2. Розпорядження Бродівської районної державної адміністрації № 72 від 25.03.2019
3. Протокол громадських слухань містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Голова Бродівської районної
державної адміністрації Львівської області                                    І. Криськів

 


 

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
До детального плану території частини господарського двору Язлівчицької сільської ради Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів)

Загальні положення

1) Замовник СЕО
Замовником проекту є Бродівська районна державна адміністрація.

Вид та основні цілі ДДП
Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) на якій реалізуються повноваження Бродівської районної державної адміністрації. Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно - транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології(якщо вони присутні).
Завданнями проекту Детального плану території є:
•обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
•урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
•обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;
•забезпечення раціонального використання території;
•визначення на території проектування особливих функціональних зон, що мають особливу екологічну, рекреаційну, адміністративну, виробничу - встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
— розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території;
— розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування.
При розробленні Детального плану території частини господарського двору Язлівчицької сільської ради Бродівського району, Львівської області (за межами населених пунктів) схема генерального планування Бродівського району, Генеральна схема планування території України, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідного населеного пункту чи пунктів, програми розвитку інженерно - транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування. Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території буде розроблено детальний план територій, який згідно зі ст. 19, зокрема, визначить:
•функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
•містобудівні умови та обмеження;
•потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
•доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
•черговість та обсяги інженерної підготовки території;
•систему інженерних мереж;
•порядок організації транспортного і пішохідного руху;
•порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
•межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.

Визначення обсягу СЕО
Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в Бродівському районі і зокрема на території проектування.
Визначення основних екологічних проблем
Основними екологічними проблемами на території проектування частини господарського двору Язлівчицької сільської ради Бродівського району Львівської області(за межами населених пунктів) є:
1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря автотранспортом.
2. Водні ресурси:
- відсутність централізованого водовідведення;
- відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.
3. Поводження з відходами:
— відсутність санкціонованого місця видалення відходів.
4. Вплив на техногенне середовище.
5. Вплив на соціальне середовище.

Цілі охорони довкілля
При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Комплексна програма охорони довкілля території проектування на 2019 - 2021 роки:

Цілі охорони довкіллявідносно виявлених екологічних проблемтериторії

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов'язані із проектом ДПТ

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності підприємства  через відсутність централізованого водовідведення в населених пунктах

Зменшення скидання неочишених та недостатньо очищених стоків у водні об'єкти.

Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод. системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.

Поводження з відходами Видалення, захоронения тапереробка твердих побутових відходів.

Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих сміттєзвалищ. Зменшення обсягів захоронения побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження.

Реформування системи санітарного очищення.
Модернізація діючих та будівництво нових полігонів з метою захоронения відходів
Створення умов для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.

 

водовідведення в селах

Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод. системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.

Вплив на техногенне середовище

Проектована будівля може негативно впливати на навколишнє середовище створене людиною. Зокрема на навколишні житлові території та землі.

- проектні рішення не будуть порушувати сформовану систему комунікацій, пішохідних і транспортних зв’язків, зелених насаджень;
- зона впливу планованої діяльності обмежена межами розглянутої ділянки та санітарно- захисної зони;
- у зоні впливу
планованої діяльності
відсутні
пам’ятники
архітектури, історії;
- на інші об’єкти техногенного середовища викиди забруднюючих речовин будуть впливати в межах встановлених нормативів;
- викиди забруднюючих речовин в розрахункових концентраціях не агресивні щодо будівельних конструкцій з бетону, залізобетону, сталі та інших будівельних матеріалів.

Вплив на соціальне середовище

Ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з врахуванням особливостей природнотехногенної системи.

Намагання звести цей ризик до мінімуму.

 Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
•доповіді про стан довкілля навколо території проектування;
•статистичну інформацію;
•лабораторні дослідження стану довкілля;
•дані моніторингу стану довкілля;
— оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
— пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків
Серед основних факторів впливу, пов'язаних із розробкою детального плану території наступні:
— зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря від території проектування та об’єктів розташованих на цій території, шляхом встановлення для сільськогосподарських та виробничих підприємств визначених законодавством розмірів санітарно - захисних зон, оптимізації схем дорожнього руху.

Строки подання
15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки екологічними проблемами на території проектування частини господарського двору Язлівчицької сільської ради Бродівського району Львівської області(за межами населених пунктів): відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».


 01-04-2019

Геоінформаційна система Львівської області

http://www.pobudovano.lviv.ua/Content/Images/Upload/Photo/cd7d17b0-2f1a-4a52-9cf7-832212aa4d29.jpegГеоінформаційна система Львівської області (ГІС) https://gis.loda.gov.ua –сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).
Будь-яка просторова інформація – це те, з чим людина стикається практично кожен день незалежно від сфери своєї діяльності. Це може бути схема метро або план будівлі, топографічна карта або схема взаємозв'язків між офісами компанії, атлас автомобільних доріг або контурна карта та багато іншого. ГІС дає можливість накопичувати й аналізувати подібну інформацію, оперативно знаходити потрібні відомості та відображати їх у зручному для використання вигляді.
Варто зазначити, що ГІС базується на основі містобудівного кадастру та ведеться з урахуванням даних земельного кадастру.
Запровадження ГІС містобудівного кадастру передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив'язки об'єктів до певної території чи земельної ділянки. Кадастр базується на картографічній основі у системі координат УСК-2000.
На сьогодні Львівщина перша в Україні, здійснила інтерактивну синхронізацію баз даних містобудівного кадастру, на території області у всіх районах та містах обласного значення ведеться містобудівний кадастр. Таким чином інформація щодо містобудівної документації, а саме генеральних планів населених пунктів знаходиться у відкритому доступі. Через ГІС видаються містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва, будівельні паспорти забудови земельної ділянки та інше, такі реєстри є на ГІС.
Дана ГІС призначена для місцевих органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, що здійснюють керівництво у сфері містобудування та архітектури, щодо сталого розвитку населених пунктів, а також задоволення інформаційних потреб у сфері містобудівної діяльності організацій, підприємств, громадських об'єднань та громадян на основі формування, інтегрування, постійного оновлення і ефективного використання геоінформаційних ресурсів про територію населеного пункту.
ГІС є дієвим інструментом при вирішенні таких основних завдань:
- прогнозування розвитку, планування і забудови територій;
- обліку земельних ділянок, будинків і споруд та їх власників і користувачів;
- регулювання земельних відносин на території населеного пункту та відведення земельних ділянок;
- розвиток соціальної, інженерної й транспортної інфраструктури;
- визначення зон економічної та нормативної грошової оцінки земель, обґрунтування розмірів оподаткування й вартості земельних ділянок, будинків і споруд;
- експлуатації об’єктів комунального господарства та інженерних систем життєзабезпечення населення, моніторингу стану цих об’єктів, формування програм їх розвитку і реконструкції;
- оцінювання стану та розвитку транспортної мережі, телекомунікацій і відповідної інфраструктури, підготовлення проектів розвитку транспортної мережі на території населеного пункту;
- обліку та охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;
- моніторингу дотримання зонінгових вимог, умов та обмежень при забудові та іншого використання земель;
- обліку природних ресурсів та ландшафтів на території населеного пункту, планування їх використання, охорони та відтворення;
- екологічного моніторингу стану навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне забруднення атмосфери, ґрунту, підґрунтя, поверхневих і підземних вод з урахуванням джерел забруднення, масштабів і повторюваності);
- визначення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення, розробка програм поліпшення навколишнього середовища;
- прогнозування та оцінка наслідків ухвалених рішень в сфері охорони навколишнього середовища;
- інформаційна підтримка діяльності органів системи попередження та дій в надзвичайних ситуаціях, у тому числі створення бази даних потенційно небезпечних об'єктів природного і техногенного характеру, оцінювання й прогнозування можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій;
- поліпшення інвестиційної привабливості території за рахунок геоінформаційної підтримки інвестиційної діяльності;
- інформаційна підтримка розвитку туристичної привабливості та туризму на території населеного пункту;
- районування території населеного пункту в процесі підготовки й проведення виборів, перепису населення та інших статистичних спостережень;
- інформування громади про стан довкілля на території населеного пункту, цільове використання територіальних ресурсів та плани розвитку населеного пункту.
Банер Геоінформаційна система Львівської області розміщений на офіційному сайті Бродівської районної державної адміністрації у Львівській області.


Геоінформаційна система Львівської області

 


 

Генеральний план м. Броди

Генеральний план с.Гаї-Смоленські

Генеральний план с. Глушин

Генеральний план с.Дітківці

Генеральний план с. Дуб'є

Генеральний план с.Дуб'є 1

Генеральний план с. Жарків

 Генеральний план с.Заболотці

Генеральний план с.Косарщина

Генеральний план с.Лагодів

Генеральний план с.Лучківці

Генеральний план с.Лешнів

Генеральний план с. Лугове

Генеральний план с.Накваша

Генеральний план с.Пониква,с.Липина

Генеральний план с.Підгірці,с.Загірці

Генеральний план с.Підкамінь

Генеральний план с.Сидинівка,с.Смільне

Генеральний план с.Язлівчик

Генеральний план с.Ясенів

 

 

 


 

Реєстр 

 виданих містобудівних умов та обмежень

в розрізі об’єктів Бродівського району на 2019 рік 


 

Реєстр 

 виданих містобудівних умов та обмежень в розрізі об’єктів

Бродівського району на 2018 рік

 № п/п

 Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень

 Замовник об’єкта будівництва

 Назва об’єкта будівництва

 Адреса об’єкта будівництва  Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень  Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

 1

 12.01.2018р №1/21

 Чорнобай Ольга Іванівна  Реконструкція  нежитлових приміщень для влаштування ательє  по виготовленню та ремонту одягу  вул. І.Богуна 60 в м. Броди Львівської області  ___________

 ____

2

17.01.2018р№2/22

 Гузь Святослав Андрійович  Будівництво авто мийки та зблокованих гаражів  вул. І.Богуна 60 в м. Броди Львівської області

 

3

29.01.2018р№3/23

 ПП «Західний Буг»  Будівництво силосів для зберігання зерна  вул. Коженівського 18,в м. Броди Львівської області

 

4

30.01.2018р№4/24

 ПП «Західний Буг»  Реконструкція будівлі механічної майстерні під адміністративно-побутові приміщення  Ур. «За заводом» 2,за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради Бродівського району Львівської області

 

5

02.02.2018р№5/25

 Семеренко Р.Г

Семеренко Л.В.

 Реконструкція житлової квартири №8 з надбудовою мансардних приміщень  вул. Й.Роти 7а в м. Броди Львівської області

 

6

13.02.18р№6/26

 
 ТзОВ «ГУД МАРК»  Реконструкція АЗС з влаштуванням  АГЗП  вул. Бродівська 37, с. Ясенів, Бродівський район, Львівської області

 

7

15.02.2018р№7/27

 Бобрецький А.З.  Будівництво зблокованого гаражу  вул. І.Богуна  ,гараж 663,м.Броди,Бродівського району,Львівської області

 

8

20.02.2018р№8/28

 
 ПП «Західний Буг»  Будівництво силосів для зберігання зерна  вул. Коженівського 18,в м. Броди Львівської області  Внесення змін від 29.01.2018р.  №3/23

 

9

 06.03.2018р№9/29

 
 КП Стадіон «Ювілейний»  Реконструкція під трибунних приміщень та влаштування над ними накриття на стадіоні «Ювілейний»
Вул. Спортивна 1,м. Броди Львівської області

 

10

04.04.2018р№10/30

 
 Біжецький Анатолій Теодозійович  Реконструкція вбудованого складського приміщення для влаштування магазину промислових товарів  Вул. Шевченка 24 м. Броди Львівської області

 

11

11.04.2018р№11/31

 
 Белей Іван Анатолійович  Будівництво кімнат відпочинку при блокованих до будівлі кафе-бару   Вул. Довга 5,5а с. Лагодів Львівської області  Внесення змін від 13.11.2017р №24/13

 

12

26.04.2018р№12/32

 Бродівська міська рада  Будівництво багатоквартирного житлового будинку з громадськими приміщеннями: I черга-багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями,II-черга  – громадська будівля.  Вул.22 Січня 8/12 в м. Броди Львівської області  Внесення змін від 03.07.2017р №12/1

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 


 


 

Реєстр 

 містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

2017 рік

 № п/п

 Дата та номер наказу про затвердження містобудівних умов та обмежень

 Замовник об’єкта будівництва

 Назва об’єкта будівництва

 Адреса об’єкта будівництва  Інформація про внесення змін до містобудівних умов та обмежень  Підстава для скасування або зупинення дії містобудівних умов та обмежень

 1

 Від 03.07.2017р №12/1

 Бродівська міська рада (пл.Ринок 20 в м.Броди Львівська область),

Інвестор – Демчук Наталія Володимирівна

 Будівництво багатоквартирного житлового будинку з громадськими приміщеннями: І черга – багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями, ІІ черга – громадська будівля  вул.22 Січня 8/12 в м.Броди Бродівського району, Львівської області  ___________

 ___________

2

Від 19.07.2017р №13/2

Лемех В. Г., Мигаль І. Б

Реконструкція зернового току під будівництво елеватору ур. «Іподром» за межами населених пунктів Пониковицької сільської ради Бродівського району, Львівської області; Внесення змін від 06.10.2017р №20/9

___________

3

Від 20.07.2017р №14/3

Бродівська міська рада

Будівництво каналізаційного колектора дощової каналізації вул. Головацького та вул.Конюшківська в м.Броди Бродівського району, Львівської області ___________

___________

 4 Від 04.08.2017р №15/4   Зробок Р.Д.  Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщення  вул. Пушкіна 1, в м. Броди Бродівського району, Львівської області  ___________  ___________
5 Від 04.09.2017р №16/5 Хас У.Р. Реконструкція квартири №78 з добудовою балкону вул. Юридика 64, в м. Броди Бродівського району, Львівської області ___________ ___________
6 Від 05.09.2017р №17/6

Головатий М.І.,
Фещин В.В.,
Фещин О.М.,
Фещин Д-З.В.

Реконструкція квартири №73 з добудовою балкону вул.Франка 38,  м.Броди Бродівського району, Львівської області ___________ ___________
7 Від 15.09.2017р №18/7 Вовдзя Р.В. Реконструкція будівлі громадської вбиральні з надбудовою торгових та офісних приміщень вул.Вірменська 4 в м.Броди Бродівського району, Львівської області ___________ ___________
8 Від 20.09.2017р №19/8 Гаївська сільська рада Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану витоку р.Бовдурка та захист від підтоплення сільськогосподарських угідь с.Дітківці на території Гаївської сільської ради Бродівського району, Львівської області ___________ ___________
9  Від 20.09.2017р №21/10  Вескера С.Р.  Реконструкція житлової квартири №2 з надбудовою мансардних приміщень  вул. 900-річчя Бродів 12 в м.Броди Бродівського району, Львівської області   ___________  ___________
10 Від 06.11.2017р №22/11 Полюга Н.П. Реконструкція житлової квартири №3 під заклад торгівлі з надбудовою мансардних приміщень по вул. Весела 13 в м.Броди Бродівського району, Львівської області ___________ ___________
11 Від 08.11.2017р №23/12 Павлюк О.В. Реконструкція житлової квартири №1 з надбудовою мансардних приміщень вул. 900-річчя Бродів 12 в м.Броди Бродівського району, Львівської області  ___________ ___________
12  Від 13.11.2017р №24/13  Белей І.А.  Будівництво кімнат відпочинку приблокованих до будівлі кафе-бару вул. Довга 5,5а в с.Лагодів Бродівського району, Львівської області  _____________  _____________
13 Від 15.11.2017р №25/14 Західне територіальне експлуатаційно-квартирне управління Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1 військове містечко №1 вул.Храпая 4Г в м.Броди Бродівського району, Львівської області; _____________ _____________
14 Від 15.11.2017р №26/15 Західне територіальне експлуатаційно-квартирне управління Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №2 військове містечко №1 вул.Храпая 4Г в м.Броди Бродівського району, Львівської області; _____________ _____________
 15  Від 24.11.2017р №27/16  Салюк Р.Б, Салюк О.Б  Реконструкція житлової квартири №8 з надбудовою мансардних приміщень  вул. Л.Українки 3 в м.Броди Бродівського району, Львівської області  _____________  _____________
16 Від 27.11.2017р №28/17 Ксьонзик І.І. Реконструкція житлової квартири №2 з надбудовою мансардних приміщень вул. Й.Рота 6А в м.Броди Бродівського району, Львівської області _____________ _____________
 17  Від 01.12.2017р №29/18  ТзОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ  Реконструкція нежитлового приміщення магазину під магазин продовольчих та непроводовольчих товарів  вул. Золота 7 в м.Броди Бродівського району, Львівської області  _____________  _____________
18 Від 04.12.2017р №30/19

Баран Г.І.

Рабчун Б.Б.

Реконструкція житлової квартири №1 з надбудовою мансардних приміщень вул. Й.Рота 6А в м.Броди Бродівського району, Львівської області _____________ _____________
19  Від 11.12.2017р №31/20   Вихрист О.І.  Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазином, піцерією, та підземним паркінгом  вул.І.Франка 102 в м.Броди Бродівського району, Львівської області.  _____________ _____________ 

 Рішення
VIII сесії VII скликання, Підкамінської селищної ради №76 від 19.12.2016р.

«Про затвердження генерального плану селища Підкамінь Бродівського району Львівської області».

можна завантажитиТУТЛьвівський обласний фонд підтримки ІЖБ на селі пропонує  Програму "Власний дім"

 

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ,
АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА
пл..Ринок 1, м. Броди 80600, тел. (032-66) 4-20-08, факс (032-66) 2-64-00
www.brody-rda.gov.ua e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 Генплан м Броди1

Генеральний план м.Броди

Історико-архітектурний

Проект історико-архітектурного опорного плану м.Броди

 

Генплан смт ПІДКАМІНЬ

Генеральний план смт.Підкамінь Бродівського району


Підкамінь ГП ПРОЕКТ

Проект нового генерального плану смт.Підкамінь Бродівського району

 

генплан СМІЛЬНО СИДИНІВКА1

 

Генеральний план с.Смільне, село Сидинівка Бродівського району

Від 20.09.2017р №21/10

 

вул. Й.Роти 7а в м. Броди Львівської області