Get Adobe Flash player

ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ


На території Бродівського району знаходиться понад 100 пам’яток культурної спадщини (25 – пам’яток національного значення).
На балансі відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей облдержадміністрації перебуває 25 об’єктів культурної спадщини які розташовані на території району.
Сформовано:
1) перелік символічних знаків, могил, пов’язаних з національно-визвольною боротьбою ОУН та УПА на території Бродівського району;
2) перелік могил, пам’ятних знаків, обелісків, поховань, пов’язаних з подіями другої світової війни в Бродівському районі;
3) перелік недіючих кладовищ, історичних поховань, меморіалів на території Бродівського району.
Загальний стан збереження пам’яток – задовільний. Окремі пам’ятки культурної спадщини перебувають у незадовільному стані та вимагають проведення реставраційних робіт, зокрема: церква Св. Івана Богослова в с. Клекотів, церква Св. Дмитра в с. Орихівчик, церква Собору Пресвятої Богородиці в с. Стиборівка, церква Св. Арх. Михайла в с. Станіславчик, церква Св. вмч. Юрія в с. Літовищі, Бродівський замок (палац, каземати), Бродівська синагога, комплекс замку Конєцпольських в с. Підгірці, дзвіниця костелу Успіння Пресвятої Богородиці в смт. Підкамінь.
На час перевірок фактів самовільного виконання ремонтних робіт на пам’ятках виявлено не було.
На замовлення обласного органу охорони культурної спадщини виготовлено проектно-кошторисну документацію на пам’ятку архітектури національного значення дзвіницю костелу Успіння Пресвятої Богородиці в смт. Підкамінь.
6 церков, а саме: церква Св. Парасковеї в с. Берлин, церква Св. Івана Богослова в с. Дуб’є, церква Вмч. Микити в с. Лучківці, церква Св. Арх. Михаїла в с. Дітківці, церква Різдва Пресвятої Богородиці в с. Маркопіль, церква Пресвятої Трійці в с. Попівці, можна рекомендувати до включення в перелік пам’яток дерев’яної сакральної архітектури місцевого значення як щойно виявлені об’єкти архітектури.
Бродівською райдержадміністрацією прийнято Районну програму збереження пам’яток історії, культури, мистецтва та археології Бродівського району на 2012-2014 роки, яка затверджена рішенням ХІ сесії VІ демократичного скликання Бродівської районної ради № 157 від 29.11.2011 року. Реалізація заходів програми ускладнюється з причини відсутності коштів.
Зокрема на 2012-2013 рр. передбачалося фінансування у розмірі – 673,0 тис. грн. (у 2012 р. – 425,0 тис. грн., у 2013 р. – 248,0 тис. грн.) на проведення пам’яткоохоронних заходів.
Проте у зв’язку з відсутністю фінансування заходи передбачені програмою не проводилися.
На 2014 р. Програмою передбачено фінансування у розмірі 252,0 тис. грн.
На виконання протокольного доручення голови Львівської облдержадміністрації № 21/0/07-13 від 08.04.2013 р. питання щодо забезпечення догляду за існуючими об’єктами культурної спадщини територіальними громадами доведено до органів місцевого самоврядування на території Бродівського району.
Паспорти та інвентарні картки на об’єкти культурної спадщини знаходяться в управлінні охорони культурної спадщини облдержадміністрації, які виготовляються за кошти обласного бюджету відповідними ліцензованими проектними організаціями.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці методичні рекомендації розроблені на виконання п. 4 протокольного доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 30 вересня 2013 року № 60/0/7-13 з метою забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повноцінного контролю за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини, вчасного реагування та припинення самовільних робіт на об’єктах культурної спадщини на території Львівської області.
1.2. Методичні рекомендації розроблені відповідно до законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі КУпАП), Кримінального кодексу України.

2. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА БРОДІВЩИНИ

2.1. Культурна спадщина Бродівського району є невід’ємною частиною культурного надбання України і становить вагомий його відсоток.
На території Бродівського району є 164 пам’ятки культурної спадщини, з них – 25 пам’яток національного значення.
2 населених пункти Бродівського району постановою КМУ № 878 від 26 липня 2001 року включено до Списку історичних населених місць України (м.Броди та смт. Підкамінь). Це населені пункти, що мають особливу історичну, культурну, архітектурно-містобудівну і ландшафтну цінність.
2.2. Завданням державних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування є використання усіх можливих правових і фінансових можливостей для збереження та використання об’єктів культурної спадщини.

3. ОСНОВНІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ОХОРОНУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

3.1. Основні порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини проявляються у таких формах:
– порушення режиму використання культурної спадщини;
– порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території;
– проведення ремонтних, реставраційних, реабілітаційних робіт на пам’ятках культурної спадщини, зміна призначення пам’яток культурної спадщини, їх частин та елементів, здійснення написів, позначок на них (встановлення реклами і вивісок), на її території та в її охоронній зоні без письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини;
– відхилення від проектів при проведенні ремонтно-реставраційних робіт;
– ухилення від підписання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;
– відсутність протипожежних заходів на об’єктах дерев’яної сакральної архітектури;
– самовільні земляні роботи та археологічні розкопки.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕНЯ У СФЕРІ
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

4.1. Законом України «Про охорону культурної спадщини», ст.ст. 43, 44, 45, 46, передбачена адміністративна, фінансова та кримінальна відповідальність за порушення пам’яткоохоронного законодавства.
4.2. Відповідно до ст. 46 Закону України «Про охорону культурної спадщини» винні особи притягаються до адміністративної відповідальності, виходячи з норм ст. 92 КУпАП, згідно з Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини, затвердженою Наказом Мінкультури і туризму від 04 серпня 2006 р. № 636.
Протоколи про адміністративну відповідальність надсилаються до адміністративних комісій при виконкомах місцевих рад. При прийнятті рішень адміністративною комісією громадяни притягаються до відповідальності у вигляді накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадові особи – від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також, КУпАП передбачає здійснення попередження.
4.3. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про охорону культурної спадщини» орган охорони культурної спадщини може накладати на юридичну особу винну у порушенні пам’яткоохоронного законодавства фінансові санкції у розмірі, залежно від нанесеної шкоди, від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Право накладення такої санкції має начальник органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації, або керівник органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.
4.4. Якщо громадяни, посадові особи чи юридичні особи не дотримуються вимог органів охорони культурної спадщини і продовжують, після попередження, притягнення до адміністративної відповідальності чи накладення фінансових санкцій роботи на об’єктах культурної спадщини тоді вони можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 298 Кримінального кодексу України.
А саме: «Пошкодження, руйнування, чи знищення пам’яток культурної спадщини караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені щодо пам’яток національного значення – позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, а діяння вчинені службовою особою караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
4.5. Відповідно до ст. 47 Закону України «Про охорону культурної спадщини» застосування фінансових санкцій, адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного від обов’язку відшкодувати завдану пам’ятці шкоду. Для визначення величини завданої шкоди залучаються фахівці архітектори, мистецтвознавці, історики, економісти, будівельники та інші.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини відповідно до ст. 3 Закону України «Про охорону культурної спадщини» належать, зокрема, й органи охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування. Орган охорони культурної спадщини місцевого самоврядування утворено лише у м. Львові. У разі, якщо не створено органу охорони культурної спадщини органів місцевого самоврядування, тоді їх функції виконують виконавчі комітети місцевих рад.
Органам місцевого самоврядування необхідно більш активно використовувати свої повноваження з метою збереження об’єктів культурної спадщини розташованих на відповідних територіях.
До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належать питання, що вирішуються на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради і пов’язані з «внесенням пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних чи інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом (п. 37 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Відповідно до пп. 5 п.б ст. 31 згаданого вище Закону до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належить «організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів…». А згідно з пп.10 п.б ст. 32 цього ж Закону до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування належить «забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання».
З метою забезпечення постійного контролю за збереження та використання пам’яток культурної спадщини на місцях та на виконання п. 6 доручення голови Львівської облдержадміністрації від 6 листопада 2006 року № 113 у всіх райдержадміністраціях та містах обласного значення призначено працівників відповідальних за збереження об’єктів культурної спадщини.
З метою підвищення професійного рівня працівників райдержадміністрацій та міст обласного значення – відповідальних за збереження об’єктів культурної спадщини відділом охорони культурної спадщини та культурних цінностей облдержадміністрації постійно організовуються та проводяться наради-семінари за участю цих працівників райдержадміністрацій та міст обласного значення відповідальних за збереження об’єктів культурної спадщини. На нарадах проводиться аналіз матеріалів щодо обліку, інвентаризації, укладення охоронних договорів з власниками пам’яток. За результатами нарад відповідальним працівникам райдержадміністрацій та міст обласного значення надається інформаційна, методична допомога і рекомендації щодо питань збереження та використання об’єктів культурної спадщини.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
МВС УКРАЇНИ

6.1. Міліція є спеціальним правоохоронним органом, який функціонально здійснює охорону громадського порядку і громадської безпеки, наділена широкими повноваженнями щодо застосування заходів адміністративного примусу порівняно з іншими органами; вона правомочна вживати такі заходи, які не мають права застосовувати інші державні органи; міліція має широкі юрисдикційні повноваження для оперативного виконання своїх завдань.
6.2. Відповідно до ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколи про порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини (ст. 92 КУпАП) мають право складати уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ.
Дільничні інспектори повинні володіти інформацією щодо об’єктів культурної спадщини, які розташовані на закріпленій ними території.
6.3. Кримінальні справи, які відкриваються за фактом крадіжок церковного майна чи пожежі пам’яток, в більшості випадків залишаються нерозкритими. Це створює прецедент безкарності у вчиненні цих злочинів.
Для досягнення мети – збереження культурного надбання необхідно сприяти налагодженню взаємодії органів МВС України з органами охорони культурної спадщини та громадськості області, зокрема району.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНСПЕКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

7.1. Основними завданнями Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю є участь у реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, а саме:
- здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимого законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
- здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, стандартів, проектних рішень, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства;
- виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури;
- у визначених законодавством випадках видає дозволи на виконання будівельних робіт, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;
- здійснює в межах своїх повноважень державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
- здійснює контроль за виконанням приписів про усунення порушень вимог законодавства у сферах містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт;
- проводить перевірки;
- розглядає справи про правопорушення у сферах містобудівної діяльності, житлово-комунального господарства з прийняттям відповідних рішень;
- зупиняє підготовчі та будівельні роботи, які виконуються без реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.
Інспекція може реагувати оперативно, як інституція, що надає дозволи на початок ведення робіт.

8. ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

8.1. В процесі проведення планових перевірок стану збереження пам’яток культурної спадщини на території районів та міст обласного значення відповідно до розроблення графіків на виконання п. 6 протокольного доручення голови облдержадміністрації від 30 вересня 2013 року № 60/0/7-13 у випадку виявлення фактів ведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах культурної спадщини без погодженої у встановленому законодавством порядку дозвільної документації необхідно вжити наступні заходи:
8.1.1. Провести комісійне обстеження об’єкту культурної спадщини робочою групою з перевірки стану збереження пам’яток. Результатом такого обстеження має бути акт обстеження пам’ятки архітектури з фотофіксацією.
8.1.2. Скерувати письмове звернення до власника або користувача пам’ятки щодо призупинення самовільних робіт на об’єкті до моменту погодження проектної документації на ведення реставраційних робіт з відповідним органом охорони культурної спадщини та отримання дозвільної документації відповідно до чинного законодавства.
8.1.3. Повідомити про факт ведення самовільних робіт орган охорони культурної спадщини облдержадміністрації з наданням відповідних матеріалів (копії акта обстеження та листа-звернення до власника чи користувача пам’ятки, фотофіксація об’єкта, інші матеріали).
8.1.4. У випадку ведення самовільних робіт на пам’ятці місцевого значення орган охорони культурної спадщини облдержадміністрації на підставі отриманих матеріалів скеровує власнику чи користувачу пам’ятки припис про припинення самовільних робіт на об’єкті культурної спадщини.
У випадку ведення самовільних робіт на пам’ятці національного значення, обласний орган охорони культурної спадщини скеровує звернення та матеріали перевірок центральному органу охорони культурної спадщини для вжиття заходів відповідно до п. 18 ст. 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини».
8.1.5. Якщо в результаті вжитих заходів власником чи користувачем пам’ятки не припинено ведення ремонтних робіт на об’єкті, проводится комісійна оперативна перевірка дотримання пам’яткоохоронного законодавства з виїздом на місце. Для участі в роботі комісії запрошуються представники райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, органу охорони культурної спадщини обласної облдержадміністрації, уповноважені представники органів МВС (РВВС), представники ДАБК (за згодою).
8.1.6. За результатами перевірки представником органу охорони культурної спадщини облдержадміністрації складається протокол про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 92 КУпАП та згідно Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини, затвердженою Наказом Мінкультури і туризму від 4 серпня 2006 р. № 636.
8.1.7. У випадку неможливості участі представника обласного органу охорони культурної спадщини в роботі комісії, для складання протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 255 КУпАП протокол про порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини за ст. 92 КУпАП мають право складати уповноважені на те посадові особи органи внутрішніх справ.
8.1.8. Протокол, матеріали та документи, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, скеровується на розгляд адміністративних комісій при виконавчих органах міських, селищних, та сільських рад за місцем реєстрації порушника пам’яткоохоронного законодавства.
8.1.9. Якщо громадяни, посадові особи чи юридичні особи продовжують, після попередження, та притягнення до адміністративної відповідальності роботи на об’єктах культурної спадщини, тоді вони повинні бути притягнені до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 298 Кримінального кодексу України.

9. ВИСНОВКИ

9.1. Збереження культурного надбання Львівської області, зокрема Бродівського району, можливе лише завдяки спільним зусиллям представників органу охорони культурної спадщини облдержадміністрації, органів виконавчої влади райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області з метою вжиття невідкладних заходів щодо виявлення та припинення самовільних робіт на об’єктах культурної спадщини на території району.