Get Adobe Flash player
Актуальні посилання
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

27-02-2020

Інвестиційний атлас надрокористувача

https://s.0372.ua/section/newsInternalIcon/upload/images/news/icon/000/051/736/7df9547a8b22f5e0f151e6c0e56026cc1576591595_5e3bd89076fcc.jpegДержавна служба геології та надр України запустила «Інвестиційний атлас надрокористувача», який створено спільно з ДНВП «Геоінформ України», НАК «Надра України», ДГП «Укргеофізика» та УкрДГРІ.
«Інвестиційний атлас надрокористувача» – один із елементів загальної урядової політики open door policy (політики відкритих дверей), яка спрямована на залучення інвесторів, у тому числі й іноземних, для розвитку ресурсного потенціалу України.
Інші важливі елементи цієї політики – це лібералізація доступу до загальної геологічної інформації та якісна промоція об’єктів для інвестування.
Об’єкти , які включені до Атласу, розподілено на шість категорій за видами корисних копалин:
вуглеводнева сировина;
металічні корисні копалини;
неметалічні корисні копалини;
підземні води;
горючі тверді корисні копалини;
дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння.
Типовий профайл кожного об’єкту містить загальний опис ділянки, координати, оціночні ресурси, попередню вартість, мінімальні вимоги до програми робіт, а також посилання на паспорт родовища і відповідні звіти про ділянку. Усі охочі зможуть ініціювати одну з запропонованих ділянок на аукціон, або номінувати будь-яку іншу ділянку за власним бажанням. Також надрокористувачі можуть надавати свої пропозиції і номінувати на електронні торги ділянки, які не увійшли до Атласу.
Атлас розміщений у вільному доступі на офіційному сайті Служби за посиланням http://www.geo.gov.ua/investicijnij-atlas-nadrokoristuvacha/11-05-2018

 

До відома суб’єктів господарювання у деревообробній галузі

Діяльність лісопильних об’єктів може призводити до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, утворення відходів та, як правило, передбачає водокористування.
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу.
Згідно з п. 2 «Порядку проведення та оплати робіт, пов ’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №302, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам- підприємцям експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Окрім цього, згідно з Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Мінекобезпеки від 10.02.1995р. №7, «стаціонарне джерело забруднення атмосфери» - підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
У випадку, якщо суб’єкт господарювання використовує автономну систему опалення (котли, конвектори, тощо); здійснює виробничу діяльність в результаті якої в атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини відповідно до технологічного регламенту підприємства, необхідно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Водночас, відповідно до ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зобов’язані своєчасно і в повному обсязі сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища.
Також, відповідно до розділу VIII Податкового кодексу України ст. 243 Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення підприємства, установи, організації та громадяни-підприємці зобов’язані сплачувати податковий збір за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Екологічний податок - загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря. За відсутності дозволу на викиди не можна провести сплату через невстановленість показників масової витрати та обсягів викидів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, що є грубим порушенням чинного природоохоронного законодавства.
При несвоєчасному отриманні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, подальше здійснення господарської діяльності підприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
Інформацію щодо отримання дозволу можна отримати на сайті Департаменту екології та природних ресурсів в мережі Інтернет за адресою: www.екоlоgіa.lvіv.uа в розділі «Дозвільна діяльність».
Відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про відходи» суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи за формою та у Порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.
Форма декларації про утворення відходів наведена у додатку до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №118" Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми".
Декларації подаються власниками відходів через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг.
Суттю декларації є подання суб'єктом господарювання до відповідного державного органу документу із зазначенням відомостей, на підставі яких він виконує певні дії щодо здійснення господарської діяльності. Враховуючи вищенаведене, декларація про відходи є за своїм правовим навантаженням близькою до декларації відповідності матеріально- технічної бази вимогам законодавства.
Окрім цього повідомляємо, що згідно ст.ст. 44, 49 Водного кодексу України водокористувачі зобов’язані економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод; здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.
Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.
Спеціальне водокористування здійснюється лише на підставі дозволу.
Відповідно до зазначеного, здійснення без дозвільних документів спеціального водокористування для забезпечення господарської діяльності підприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
Статус дозвільного органу з видачі дозволів на спеціальне водокористування належить територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (Сектор територіального органу Держводагенства України у Львівській області).
Інформацію щодо отримання дозволів можна отримати в мережі Інтернет на сайті Львівської міської ради у розділі «ЦНАП» —> Сектор у Львівській області Державного агенства водних ресурсів України Послуги —> Реєстр послуг —> Органи виконавчої влади —> Сектор у Львівській області Державного агенства водних ресурсів України.

 


 

21-08-2017

Щодо формування Переліку природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюватись з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році

З метою проведення природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів для запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища, а також охорони та раціонального використання природних ресурсів на території області, департаментом екології та природних ресурсів формується проект Переліку природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватись з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році (далі – Перелік), що є обов’язковим додатком до Програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.04.2016 № 161.
Перелік формується за наступними головними завданнями та заходами:
1. Реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду;
2. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об`єктів природно-заповідного фонду;
2. Здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;
4. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;
5. Організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації;
6. Будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;
7. Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм;
8. Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів;
9. Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій, сільськогосподарських угідь та ін. об`єктів, будівництво (реконструкція) гідротехнічних, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд;
10. Рекультивація порушених земель та територій полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ);
11. Використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникнення, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря.

Формування Переліку здійснюється відповідно до Положення про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду ОНПС, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 31.03.2005 року № 341 та виключно з природоохоронних заходів, які відповідають Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147 (із змінами).
Для розгляду питання включення природоохоронних заходів в Перелік замовникам необхідно належним чином оформити та подати в департамент екології наступні документи:
1. запити на фінансування, кошториси, графіки реалізації (оригінали документів підписані керівником та головним бухгалтером і завірені печаткою);
2. обґрунтування з коротким описом загальної ситуації та необхідності здійснення заходу;
3. копії документів, що вказані як підстава для фінансування;
4. довідка про надходження та використання коштів з початку здійснення заходу;
5. копію зведеного кошторисного розрахунку проектів чи документ, який підтверджує вартість проекту;
6. копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації (для проектів, вартість робіт яких становить понад 300,0 тис. грн.).
Запити подавати з супровідним листом у Департамент екології та природних ресурсів із обов’язковим зазначенням контактного телефону (моб.) відповідальної особи та електронної адреси замовника заходу.
Термін подання документів до 31 жовтня 2017 року.
При розгляді запитів на фінансування перевага буде надаватись заходам, які є пріоритетними для області, мають високу ступінь готовності та ефективності, з наявним співфінансуванням з інших джерел не менше 20 % від загальної вартості, залученням коштів місцевих фондів ОНПС та спрямування з місцевого бюджету не реалізацію заходу не менше 10 % від обсягу передбаченої субвенції з обласного фонду ОНПС.


28-04-2017

Про проведення публічно-громадського обговорення

Рішенням сесії Бродівської районної ради № 343 від 25.04.2017 прийнято "Програму охорони навколишнього природнього середовища Бродівського району на 2017 – 2020 роки."


17-02-2017

Оголошення «Про проведення публічно-громадського обговорення»

Запрошуємо керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій та інших заінтересованих суб’єктів до онлайн обговорення проекту Програми охорони навколишнього природнього середовища Бродівського району на 2017 – 2020 роки.

Письмові пропозиції та зауваження надсилайте на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Консультації з даного питання можна отримати у відділі економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі Бродівської райдержадміністрації та за телефоном (03266)43165


03-03-2016

Інформація про ділянки, на яких буде здійснюватись заліснення у 2016 році


08-02-20164003

Оголошується конкурс "Екологічно чистий населений пункт"

З метою поліпшення благоустрою населених пунктів і покращення екологічного стану довкілля запроваджується щорічний обласний конкурс "Екологічно чистий населений пункт" (далі – Конкурс).
Конкурс проводиться за чотирма категоріями населених пунктів:
І категорія – міста обласного значення, окрім м. Львова;
ІI категорія – міста районного значення;
ІІІ категорія – селища;
ІV категорія – села.
Переможцями Конкурсу визначаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів з:
–організації роботи із впровадження екологічних заходів та забезпечення їх виконання на території відповідної громади правил дотримання санітарного стану та благоустрою населеного пункту;
–ремонту, реконструкції та облаштування наявних об’єктів екологічного призначення і спорудження нових;
–створення належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;
–проведеної роботи, пов'язаної з охороною довкілля, у тому числі із запобігання забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також із зменшення шуму і забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
–озеленення населених пунктів, збереження наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об'єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури й садово-паркового мистецтва;
–впровадження малих архітектурних форм екологічного призначення, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю й зручністю в експлуатації;
–впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів.
Щорічний обласний Конкурс проводиться в два етапи:
І етап – проведення та визначення попередніх підсумків у районних Конкурсних комісіях серед ІІ-ІV категорій населених пунктів;
ІІ етап – проведення та визначення остаточних підсумків конкурсу в обласній Конкурсній комісії серед усіх категорій населених пунктів.
Визначення підсумків Конкурсу проводиться:
- попередні підсумки районними Конкурсними комісіями (І етап) до 01 травня поточного року;
- остаточні підсумки обласною Конкурсною комісією (ІІ етап) до 01 липня поточного року.
З метою проведення та визначення підсумків І етапу Конкурсу, голова районної ради видає розпорядження про створення районної Конкурсної комісії і затверджує персональний склад та Положення про відповідну комісію.
Для участі в Конкурсі сільські, селищні, міські ради міст районного значення подають до відповідної районної Конкурсної комісії, а міські ради міст обласного значення – до обласної Конкурсної комісії заявку на участь у Конкурсі згідно з додатком до цього Положення.
Учасники конкурсу серед сіл, селищ, міст районного значення (ІІ-V категорії) подають матеріали районним комісіям до 1 квітня поточного року.
Районні ради подають обласній Конкурсній комісії до 1 червня поточного року матеріали переможців районного Конкурсу із зазначенням переможця з кожної категорії населеного пункту – претендентів на участь в обласному Конкурсі.
Для участі в обласному Конкурсі міста обласного значення подають обласній Конкурсній комісії до 1 червня поточного року заявку на участь у Конкурсі, згідно з додатком до цього Положення.
З метою визначення підсумків Конкурсу голова Львівської обласної ради видає розпорядження про створення Конкурсної комісії, яким затверджує Положення про відповідну комісію та її персональний склад за пропозицією постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації.
Обласна Конкурсна комісія до 1 липня поточного року визначає переможців (по одному першому, другому і двох третіх місцях у кожній з категорій населених пунктів) і у двотижневий термін з дня прийняття рішення Конкурсної комісії подає своє рішення про підсумки Конкурсу Львівській обласній раді для прийняття відповідної ухвали про відзначення переможців Конкурсу.
Фінансування обласного конкурсу "Екологічно чистий населений пункт" здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в складі обласного бюджету у відповідному році.
У випадку збільшення загальної суми коштів для відзначення переможців Конкурсу та/або відсутності переможців серед категорій або призових місць в окремих категоріях вивільнені кошти можуть розподілятись пропорційно між переможцями Конкурсу або можуть бути використані для збільшення кількості призових місць в окремих з категорій населених пунктів.
Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця в Конкурсі, вручаються відповідні дипломи Львівської обласної ради I, II та III ступенів, а також з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на реалізацію та вирішення локальних екологічних проблем виділяються кошти в таких обсягах:
У першій та другій категоріях населених пунктів:
за перше місце – 90 тис. грн;
за друге місце – 70 тис. грн;
за третє місце – 60 тис. грн;
У третій та четвертій категоріях населених пунктів:
за перше місце – 50 тис. грн;
за друге місце – 30 тис. грн;
за третє місце – 20 тис. грн.
У складі видатків обласного бюджету передбачаються кошти як субвенції з обласного бюджету відповідному сільському, селищному, міському бюджетові, за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Передбачені кошти використовуються відповідними місцевими радами на впровадження природоохоронних заходів, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів".
Дипломи переможцям Конкурсу вручає голова Львівської обласної ради під час сесії.
Органи місцевого самоврядування, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, можуть преміювати працівників підприємств, установ і організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які брали активну участь в організації та здійсненні робіт з благоустрою населеного пункту.
Хід робіт з благоустрою населених пунктів і підтримання громадського порядку та підсумки Конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.

ЗАЯВКА ТУТ

 


  План дій з охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації Василя Стронського від 27 грудня 2012 року затверджено План дій з охорони навколишнього природного середовища Бродівського району на 2013-2015 роки, який чітко визначає відповідальність, терміни, джерела фінансування заходів, спрямованих на досягнення цілей екологічної Стратегії України..

П Л А Н Д І Й з охорони навколишнього природного середовища Бродівського району на 2013-2015 роки можна завантажити ТУТ


 

 

Інформація про хід виконання

Програми охорони навколишнього природного середовища Бродівського району на 2007-2011 роки  у 2010-2011 роках.

 

Програмою охорони навколишнього природного середовища Бродівського району на 2007-2011 роки, затвердженою рішенням сесії Бродівської районної ради від 17.05.2007 року № 117, визначено пріоритетні напрямки екологічної політики у Бродівському районі.

 

 

Атмосферне повітря.

 

Для Бродівського району характерні два види забруднення атмосфери – ареальні (від підприємств та котелень) та лінійні (пов’язані із забрудненням атмосфери вздовж автомобільних доріг внаслідок руху транспортних засобів).            Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є резервуари ЛВДС нафтопроводу «Дружба», а також котельні, що експлуатуються.

Протягом 2010 року за даними обласного управління статистики в атмосферу району надійшло 1,3 тис. тонн забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, що в 1,4 рази більше, ніж у 2007 році, та на 7,1 % менше, ніж у 2009 році.

 

Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферу

 у Бродівському районі (тис. тонн)

 

 

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

Усього:

в тому числі

-стаціонарними джерелами

- пересувними джерелами

4,0

 

0,9

3,1

4,0

 

0,9

3,1

4,3

 

1,4

2,9

4,2

 

1,3

2,9

 

Щільність викидів забруднюючих речовин від усіх джерел забруднення у розрахунку на 1 кв.км у 2010 році становила 3,7 тонни (по області – 11,1 тонни)

У Бродівському районі нараховується 19 обєктів, які можуть забруднювати атмосферне повітря. Санітарно-гігієнічною лабораторією ДЗ «Бродівська райСЕС» проведено дослідження 789 проб атмосферного повітря, з них не відповідає санітарним вимогам 47 проб повітря, відібраного в літній період, в тому числі: перевищення вмісту пилу виявлено у 35 пробах (траса Київ-Львів в межах с.Суходоли, траса Київ-Львів в межах м.Броди, вул.Тернопільська, вул.Богуна), перевищення гранично-допустимої концентрації (ГДК) окису азоту – у 10 пробах (м.Броди, смт.Підкамінь).

Перевищення ГДК пилу і азоту в атмосферному повітрі в населених пунктах району викликане інтенсивним рухом автотранспорту на їх території.

У 2011р. уточнено перелік обєктів, які можуть забруднювати атмосферне повітря.

На території району розміщений 31 радіотехнічний обєкт, на які розроблено санітарні паспорти. Зазначені обєкти розташовані з дотриманням санітарно-захисних зон, за погодженням з ДЗ «Львівська облСЕС».

Територією Бродівського району проходять 3 високовольтні лінії:

-          Західно-Українська – Рівне, М-1 ПЛ-750кВт;

-          Рівненська атомна – Західно-Українська, М-1 ПЛ-750 кВт.

Санітарно-захисна зона високовольтних ліній витримана.

 

 

          Охорона та раціональне використання водних ресурсів.

У Бродівському районі є 15 річок, які належать до басейнів річок Дністер та Дніпро, з них р.Стир та р.Серет - великі річки.

Загальна довжина річок – 182,1 км, струмків – 270,0 км, міжгосподарських каналів – 366,6 км і внутрішньогосподарських осушних каналів – 384,0 км.

Водний фонд району становить 1469,9 га, в тому числі ставки – 730,1 га, водоймища – 115,0 га.

Слід відмітити, що водні ресурси несуть не тільки користь. Населені пункти, сільськогосподарські угіддя, комунікації систематично зазнають впливу руйнівної дії вод.

            За даними Бродівської експлуатаційної дільниці №3 Золочівського управління водного господарства у звітному періоді виконано першочергові заходи програми щодо покращення екологічного стану та відродження малих річок:

-                 «Розчистка 1 км русла та відновлення шлюза – регулятора на р.Суховілка та п.Лучок с.Суховоля та с.Ясенів Бродівського району Львівської області». Роботи виконані у жовтні-грудні 2010 року на суму 288812,0 грн.;

-                  «Розчистка п.Підгорецький та його проток для захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь на території Підгорецької та Заболотцівської сільських рад Бродівського району Львівської області».

Обсяг робіт - 296000,0 грн., з яких у 2011 році було профінансовано  виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 18364,0 грн. Роботи з розчистки п.Підгорецький та його проток заплановано провести у 2012 році.

Прибережні захисні смуги водних об’єктів на території району встановлені в 1982 році, потребують розроблення нової технічної документації. Відповідно до вимог ст.60 Земельного кодексу України встановлюються прибережні захисні смуги шириною:

-                 для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею до 3-х гектарів – 25 метрів;

-                 для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари – 50 метрів.

Потреба в коштах для розроблення документації із землеустрою на 2007 рік становила  414,0 тис. грн. Управлінням Держкомзему у Бродівському районі неодноразово  надсилалися органам місцевого самоврядування листи щодо передбачення у місцевих бюджетах коштів, необхідних для розроблення документації.

Відповідно до роз’яснення Бродівського районного фінансового управління на фінансування робіт із землеустрою щодо винесення в натуру меж прибережних захисних смуг водних об’єктів можуть бути виділені кошти, які надходять до спеціальних фондів бюджетів міста, селища та сіл району.

Проте  у 2007-2011 роках органи місцевого самоврядування не передбачили таких коштів у бюджетах.

Основним джерелом водопостачання в районі є підземні води. З підземних водних горизонтів здійснює водопостачання КП «Бродиводоканал». У 2010 році в районі використано 3,4 млн. м³ свіжої води.

На території району розміщені очисні споруди для очистки господарсько- побутових стічних вод:

- міські очисні споруди КП «Бродиводоканал», проектна потужність яких – 6,5 тис.м.куб./добу. На даний час подається на очистку біля 4 тис.м.куб./добу. У 2008-2009 роках проведено реконструкцію очисних споруд;

- очисні споруди психоневрологічного інтернату смт.Підкамінь потужністю 5  м.куб./добу, які потребують капітального ремонту;

- очисні споруди міської лікарні смт.Підкамінь потужністю 10 м.куб./добу, які потребують капітального ремонту;

- очисні споруди Суходільського спиртзаводу потужністю 10 м.куб./добу. Розроблено проект будівництва очисних споруд, проте будівництво не ведеться через відсутність коштів.

Для влаштування мереж централізованого каналізування смт.Підкамінь виготовлено проектно-кошторисну документацію, загальна вартість проведених робіт становить 16 млн.грн. (лист Підкамінського селищного голови від 29.12.2010р. № 03-15/52). Не закінчено будівництво очисних споруд у с.Заболотці.

 

Виконання заходів зі стабілізації і покращенню екологічної ситуації  у Бродівському районі протягом 2010-2011рр.

 

 

 

 

 

 

Охорона земельних ресурсів.

 

Основними проблемами з охорони земельних ресурсів є зменшення поживних речовин у ґрунтах, водна ерозія ґрунтів і недостатня рекультивація порушених земель.

Протягом 2007-2011 років на території Язлівчицької сільської радирекультивовано порушені торфорозробками землі запасу загальною площею27.232 га під ділянки для ведення громадянами особистого селянського господарства. На території Комарівської сільської ради рекультивовано порушені торфорозробками землі запасу площею 20,4472 га для рибогосподарських потреб та передано в оренду гр. Рудницькому Ю.І.

 

 

             Охорона та використання  лісових ресурсів.

 

Лісогосподарськими підприємствами району щорічно здійснюється комплекс лісокультурних робіт з лісовідновлення та догляду за насадженнями.

В 2011 році проведено обстеження сільськогосподарських угідь, які самозаліснилися. Під час обстеження виявлено 465,7га земель сільськогосподарського призначення, на які потрібно розробити проект консервації землі для заліснення. Рекультивація земель не проводиться у зв’язку з відсутністю коштів.

              З метою виконання державної програми «Ліси України» ДП «Бродівський лісгосп» прийняв від сільських рад 142,8га  деградованих та малопродуктивних земель, із них на площі 89,7 га вже створені лісові культури.

  Крім того, виготовляється державний акт на прийняття деградованих земель від Лешнівської сільської ради площею 7,8га та подана заявка на виготовлення технічної документації на 93,0 га малопродуктивних земель на території Черницької сільської ради.

Лісові ресурси, їх використання та відтворення

(ДП «Бродівське лісове господарство»)

 

 

За даними ДЛГП «Галсільліс» у 2010 році було створено 9,1 га захисних лісових насаджень на території Гаївської та Суховільської сільських рад. Крім того проведено догляд за створеними захисними лісовими насадженнями в попередні роки на площі 58,7 га.

У 2011 році було відновлено захисні лісові культури, знищені стихією у серпні 2010 року, на площі 12,0 га і проведено доглядів на площі 47,7 га.

На території району функціонує 27 пилорам. Діяльність пилорам як споживачів деревини є основною причиною незаконних рубок лісу.

Протягом 2008-2011 років Бродівським РВ ГУМВСУ у Львівській області спільно з державною охороною ДП «Бродівське лісове господарство» було секвестровано 44,53 м3 деревини, пиловника та технічної сировини хв./п, завезеної на лісопильні об’єкти без відповідних супровідних документів, що підтверджують законність її придбання.

 

Природно-заповідний фонд.

 

Бродівським районним відділом земельних ресурсів проведено  інвентаризацію земель природоохоронного призначення. Складено та затверджено рішенням Бродівської районної ради від 30.03.2004р. №126 мережу території та об’єктів природно-заповідного фонду у Бродівському районі.

Всього обліковано 16 об’єктів природно-заповідного фонду (18 земельних ділянок), загальна площа земель природоохоронного призначення на території району  становить 589,40га.

Встановлено і закріплено межовими знаками 11 земельних ділянок природоохоронного призначення, які перебувають у постійному користуванні Бродівського ДЛГ і використовуються відповідно до охоронного зобов’язання.

Решта природоохоронних територій перебувають в землях запасу місцевих рад. За рахунок коштів Львівського обласного управління екології у 2010 році проведено геодезичну зйомку об’єктів природно-заповідного фонду, які перебувають в землях запасу місцевих рад. На даний час технічні документації із землеустрою з встановлення об’єктів природно-заповідного фонду не затверджені Львівською обласною державною адміністрацією, правовстановлюючі документи не виготовлені.

 

Відходи виробництва та споживання.

 

 Суттєвим чинником негативного впливу на природні ресурси району, а також одним із потенційних джерел забруднення довкілля, є розміщення відходів виробництва та споживання.

Станом на 01.01.2012 року узаконено 1 сміттєзвалище площею 5,9265 га на території Бродівської міської ради; підготовлено матеріали погодження вибору земельних ділянок  на 65 сміттєзвалищ загальною площею 32,44 га.

Потреба в коштах на проведення інвентаризації земельних ділянок та виготовлення правовстановлюючих документів на 2007 рік становила 123345,4 гривень. На даний час проекти землеустрою і державні акти не виготовлені. У зв’язку з відсутністю фінансування з місцевих бюджетів  роботи із землеустрою щодо оформлення документів на право користування земельними ділянками під розміщення сміттєзвалищ  не проводились.

Не відповідають санітарним вимогам умови експлуатації та утримання  Бродівського міського сміттєзвалища, зокрема, недостатня кількість та належний технічний стан спеціального технологічного транспорту та обладнання, не здійснюється збір і очистка дренажних вод, не облаштовані контрольні свердловини для контролю забруднення ґрунтових вод, не проводиться контроль за видом відходів, що завозяться на звалище та їх облік, постійне систематичне ущільнення відходів та їх перешарування інертним матеріалом.

Сміттєзвалище розташоване біля  автомобільної дороги Броди – Радивилів, прилегла до дороги територія засмічена. Під час проведення  футбольного Чемпіонату Євро – 2012 дорогою буде здійснюватися рух  автотуристів, проте елементарні заходи для візуальної ізоляції сміттєзвалища, зокрема, посадка дерев, не проведена.

Бродівською міською радою впроваджений контейнерний метод збирання ТПВ в м.Броди:

 – придбано і встановлено 229 контейнерів, з ДЗ «Бродівська райСЕС» погоджено місця розміщення контейнерних майданчиків,

- впроваджено роздільне збирання компонентів ТПВ в центральній частині м.Броди   – придбано і встановлено по 30 контейнерів для збирання скла, полімерних відходів, паперу.

Санітарно-гігієнічною лабораторією ДЗ «Львівська обласна СЕС» у 2011р. проведено дослідження проб грунту, відібраних на межі санітарно-захисної зони міського сміттєзвалища,  виявлено перевищення гранично-допустимої концентрації солей нікелю.

В зв’язку з виявленими недоліками щодо утримання сільських сміттєзвалищ у 2011р. винесені постанови головного державного санітарного лікаря Бродівського району про тимчасову заборону експлуатації сміттєзвалищ с.с.Боратин, Підгірці, Ясенів.

В Бродівському районі нараховується 20 худобомогильників. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» облаштування худомогильників входить до компетенції органів місцевого самоврядування.

Протягом 2011 року здійснювались перевірки, в процесі яких встановлено, що в районі немає жодного худобомогильника, який би відповідав ветеринарно-санітарним правилам щодо огородження, обкопування їх глибоким ровом та встановлення в’їзних воріт з замком. Це створює загрозу екологічній безпеці та може призвести до поширення епідемії та епізоотій.Причиною цього в основному є відсутність коштів у бюджетах місцевих органів самоврядування.

За результатами перевірок дано приписи сільським головам із зазначенням термінів усунення недоліків.