Get Adobe Flash player

Форма №1 Прийняття регуляторних актів

 

Назва структурного підрозділу
Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити прийнятих

регуляторних актів

Реквізити реєстрації

в органах юстиції

Дата

набрання чинності

 -  -

 

 Форма №2 Відстеження результативності

Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації


Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити регуляторних актів,

щодо яких проведені заходи з

відстеження результативності

Висновок за результатом

проведення заходів

з відстеження результативності 

 Відділ з питань організації діяльності

Центру надання адміністративних

послуг райдержадміністрації

 Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня 2014 року №395 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області». Базове відстеження  Відповідає принципам державної регуляторної політики

Форма №3 Перегляд регуляторних актів

Розробник регуляторного акту

Назва регуляторного акту, щодо якого проводився

перегляд на відповідність принципам

державної регуляторної політики

Підстава проведення перегляду (*визначається відповідно до статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності») Висновок щодо відповідності регуляторного акту принципам державної регуляторної політики: - відповідає; - потребує внесення змін; - потребує скасування Дії регуляторного органу щодо приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики
- - - - -

Форма №4 Скасування регуляторних актів

Назва структурного підрозділу


   Розробник регуляторного акту Назва та реквізити скасованих регуляторних актів  Реквізити реєстрації в органах юстиції  Підстава скасування
 - - -  - -


Звіт

 

 

про відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта: Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня 2014 року №395 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області».

 

Назва виконавця заходів з відстеження:

Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації

Тип відстеження: базове відстеження.

Висновок: Відповідає принципам державної регуляторної політики


Звіт

про відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 жовтня 2013 року №427 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг  Бродівської  районної державної адміністрації Львівської області».

 

Назва виконавця заходів з відстеження:

Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

 

Цілі прийняття регуляторного акта:

Основними цілями прийняття розпорядження є утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації Львівської області з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1)  організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

4) створення передумов для попередження корупції.

 

Строки виконання заходів з відстеження: листопад-грудень 2014р.

 

Тип відстеження: повторне відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Враховуючи цілі прийняття регуляторного акта, для відстеження результативності були визначені такі показники:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернень;

- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у інформаційних та технологічних картках;

- спрощення процедур отримання адміністративних послуг;

- кількість адміністративних послуг, що надаються  Центром надання адміністративних послуг;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

У процесі відстеження результативності регуляторного акта проведено аналіз звернень одержувачів адміністративних послуг за даними моніторингу діяльності ЦНАП.

 

з/п

Показники

Кількісні та якісні значення

1.

Кількість адміністративних послуг, що надаються  Центром надання адміністративних послуг

60 адмінпослуг та 5 документів дозвільного характеру

2.

Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

912

3.

Середній термін розгляду звернення

Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 15 днів. Поряд з тим є послуги, які надаються у день звернення, або термін надання якихстановить 30 робочих днів.

4.

Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у інформаційних та технологічних картках

Відповідає

5.

Кількість скарг одержувачів послуг

немає

 

    З метою впорядкування  та поліпшення якості надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації початковий перелік послуг  було значно розширено послугами територіальних підрозділів ЦОВВ відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014р. Таким чином кількість послуг, які суб’єкти звернення можуть отримати у Центрі, зросла з 40 до 65 і тепер включає найбільш затребувані суспільством – видачу паспорта громадянина України, можливість отримати закордонний паспорт, реєстрацію місця проживання особи, реєстрацію фізичних та юридичних осіб, реєстрацію речових та майнових прав тощо. Результатом впровадження регуляторного акта є забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адмінпослуг.

   Прийнятий регуляторний акт, основною метою якого є дотримання та реалізація принципів "організаційної єдності" та "єдиного вікна", при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через державного адміністратора (адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, забезпечив організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністраторів.

 

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Результатом впровадження розпорядження голови райдержадміністрації від 10 жовтня 2013 року №427 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг  Бродівської  районної державної адміністрації Львівської області» є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, а також і в подальшому сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг,  при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора (державного адміністратора), що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін та провести періодичне відстеження його результативності у терміни відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта:
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 листопада 2013 року №473 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області».

Назва виконавця заходів з відстеження:
Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Цілі прийняття регуляторного акта:
- отримання фахової консультації від експертів консультантів адміністративних органів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи час;
- мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
- запровадження сучасної форми надання адміністративних послуг та 
підвищення якості їх надання;
- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому; 
- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах.


Строки виконання заходів з відстеження: листопад-грудень 2014р.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
Під час здійснення заходів з повторного відстеження результативність регуляторного акта використовувались такі дані:
- створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;
- скорочення часу при отриманні адміністративних послуг;
- дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг;
- графік роботи ЦНАП.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг


 


з/п

Показники  Кількісні та якісні значення 
 1  Кількість суб’єктів звернень  893- фізичні особи; 19 - СПД

 Витрати часу на інформування, консультування

та обслуговування суб’єкта звернення

 10 - 15 хв

 Відповідність термінів надання адміністративних

послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг

 Відповідає
4

Графік роботи ЦНАП

Понеділок – з 9.00 до 18.00;
Вівторок – з 10.00 до 20.00;
Середа – з 9.00 до 18.00;
Четвер – з 10.00 до 20.00;
П’ятниця – з 9.00 до 18.00;
Субота – з 9.00 до 16.00

За досліджуваний період у ЦНАП звернулось 912 суб’єктів звернень, з них – 17 суб’єктів господарювання звернулись до державного адміністратора, 2 СПД та 893 громадян – до адміністратора ЦНАПу.
Адміністративні послуги надавались такими суб’єктами: 
• Реєстраційною службою Бродівського районного управління юстиції - 1.
• Бродівським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області - 98.
• Бродівським районним відділом ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області - 1.
• Управлінням праці та соціального захисту населення Бродівської РДА -634 .
• Службою у справах дітей Бродівської РДА - 31 .
• Управлінням агропромислового розвитку Бродівської РДА - 15.

• Відділом містобудування, архітектури та будівництва Бродівської РДА -106 . 
• Відділом освіти Бродівської РДА - 9.
Державним адміністратором Дозвільного центру, що є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг Бродівської РДА, видано 17 документів дозвільного характеру, з яких: 
- Бродівським міжрайонним управлінням ГУ державної санітарно-епідеміологічної служби України у Львівській області підготовлено 13 висновків;
- Управлінням ветеринарної медицини у Бродівському районі 3 експлуатаційні дозволи; 
- зареєстровано 1 декларацію інспекцією Держархбудконтролю у Львівській області.
Усього надано 912 адміністративних послуг. Відмовлено у наданні послуг 16 суб’єктам звернень ( в тому числі у реєстрації 1 декларації відповідності матеріально-технічної бази об’єкта вимогам пожежної безпеки). Надано понад 920 консультацій .
Адміністративні послуги надаються прозоро і з дотриманням термінів, визначених законодавчими актами.

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Даний регуляторний акт - розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 листопада 2013 року №473 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» чітко визначив порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – державного адміністратора (адміністратора), територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.
Надання адміністративних послуг через державного адміністратора/адміністратора за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності" дозволяє оптимізувати та спростити процес надання адміністративних послуг, у тому числі без залучення суб’єкта звернення, чітко визначити порядок і контролювати терміни надання адміністративних послуг, оперативно вирішувати питання, пов’язані з наданням адміністративних послуг, забезпечити комфортність умов надання послуг та надання консультацій суб’єктам звернень представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, які працюють у Центрі за встановленим графіком, мінімізувати корупційну складову, що в цілому сприяє налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень, а також формуванню в суспільстві позитивного іміджу влади.

За результатами здійснення заходів з повторного відстеження РА встановлено, що із впровадженням регуляторного акта суб’єкти звернень при отриманні адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру, не несуть додаткових витрат. В Центрі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, а також отримати необхідні консультації у адміністратора / державного адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.


 


Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта

 


Вид та назва регуляторного акта: Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня 2014 року №395 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області».

Назва виконавця заходів з відстеження:
Відділ з питань організації діяльності Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації; відділ економічного розвитку, інвестицій, промисловості та торгівлі райдержадміністрації.

Цілі прийняття регуляторного акта:
-       запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;
-       забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та громадянам до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;
    - надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області у визначений графіком їх роботи час;
     - виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
    - удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

Строки виконання заходів з відстеження: жовтень 2014р. - січень 2015р. Такий термін відстеження був вибраний у зв’язку з тим, що розпорядження вступало в силу поетапно, починаючи з 1 вересня 2014 року і до 1 січня 2015 року.

Тип відстеження: базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
Враховуючи те, що відповідно до розпорядження голови Бродівської райдержадміністрації від 27 серпня 2014р. №395 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» надання певних адміністративних послуг впроваджено поетапно: з 1 жовтня 2014р. та з 1 січня 2015р. Для здійснення базового відстеження результативності використані дані моніторингу діяльності ЦНАПу за визначений досліджуваний період (жовтень 2014р.- січень 2015р.).  

Для відстеження результативності були визначені такі показники:
•    кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області;
•    кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких  поширюється дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);
•    розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
•    рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
•    кількість наданих адміністративних послуг;
•    середній термін розгляду звернення;
•    кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:
В процесі відстеження результативності регуляторного акта проведено аналіз звернень одержувачів адміністративних послуг за даними моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

з/п

Показники

Кількісні та якісні значення

1.

Кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у ЦНАП

6 територіальних підрозділів ЦОВВ та 4 структурні підрозділи РДА

2.

Кількість СПД та фізичних осіб, що звернулись в ЦНАП, а також до дозвільного адміністратора

в ЦНАП звернулось – 595 заявників (364 громадяни і 226 – суб’єктів господарювання) та

до державного адміністратора звернулось –5 суб’єктів господарювання

3.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Інформація щодо ЦНАП та основних положень розміщена на офіційному сайті райдержадміністрації. Також інформація розміщувалась в ЗМІ району та на районному телебаченні

4.

Середній термін розгляду звернення

Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 15 днів. Хоча у випадках, передбачених законодавством, цей термін може складати 1 день або ж 30 робочих днів

5.

Кількість скарг одержувачів послуг

Скарги від громадян не надходили.

 

За досліджуваний період адміністраторами Центру надання адміністративних послуг від суб’єктів звернення прийнято 595 заяв (в т.ч. 5 суб’єктів господарювання звернулись до державного адміністратора). Надано адміністративні послуги:
1)    Реєстраційною службою Бродівського районного управління юстиції – 2 адм.п.;
2)    Бродівським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області – 111 адм.п.;
3)    Відділом Держземагентства у Бродівському районі – 379 адм.п.;   
4)    Бродівським районним відділом Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області – 2 адм.п.;
5)    Управлінням праці та соціального захисту населення Бродівської РДА – 66 а.п.;
6)    Службою у справах дітей Бродівської РДА - 0;
7)    Управлінням агропромислового розвитку Бродівської РДА – 1 адм.п.;
8)    Відділом містобудування, архітектури та будівництва Бродівської РДА – 31 адм.п.;
9)    Бродівським міжрайонним управлінням Головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби України у Львівській області підготовлено  2 висновки;
10)    Управлінням ветеринарної медицини у Бродівському районі видано 1 експлуатаційний дозвіл.

Суб’єкти господарювання, а також громадяни, які звернулись в ЦНАП, здійснюють оплату відповідно до чинного законодавства; витрати часу при  отриманні адміністративної послуги є мінімальними.
Очікується, що Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації буде забезпечено надання адміністративних  послуг суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам ) у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором, що в свою чергу забезпечить реалізацію основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині оперативності,  доступності та зручності для суб’єктів звернень.

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня 2043 року №395 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» сприятиме в подальшому спрощенню процедури отримання адміністративних послуг та поліпшенню якості їх надання.
Оцінка показників результативності регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей буде відображена у звіті про повторне відстеження результативності регуляторного акта, яке буде проведено у терміни відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 
Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта:
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 жовтня 2013 року №427 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області».

Назва виконавця заходів з відстеження:
Відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та туризму райдержадміністрації.

Цілі прийняття регуляторного акта:
Основними цілями прийняття розпорядження є утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації Львівської області з метою забезпечення надання адміністративних послуг , що дозволить:
1) організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Строки виконання заходів з відстеження: листопад-грудень 2013р.

Тип відстеження: базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
Враховуючи цілі прийняття регуляторного акта, для відстеження результативності були визначені такі показники:
- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;
- середній термін розгляду звернень;
- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у інформаційних та технологічних картках;
- спрощення процедур отримання адміністративних послуг;
- кількість адміністративних послуг, що надаються Центром надання адміністративних послуг;
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:
В процесі відстеження результативності регуляторного акта проведено аналіз звернень одержувачів адміністративних послуг за даними моніторингу діяльності ЦНАП.

з/п Показники Кількісні та якісні значення
1. Кількість адміністративних послуг, що надаються Центром надання адміністративних послуг 40
2. Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг 52
3. Середній термін розгляду звернення Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 15 днів
4. Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у інформаційних та технологічних картках Відповідає
5. Кількість скарг одержувачів послуг -
Щодо впровадження регуляторного акта – не передбачається витрат коштів та часу громадянам, що звернулись в ЦНАП; суб’єкти господарювання, які звернулись в Дозвільний центр, що є складовою ЦНАПу, здійснюють оплату відповідно до чинного законодавства.
Очікується, що Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним та юридичним особам ) адміністративних послуг, відповідно до переліку. Таким чином, прийнятий регуляторний акт забезпечить оперативність, доступність та зручність для суб’єктів звернень при наданні адмінпослуг.

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 жовтня 2013 року №427 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» сприятиме в подальшому забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.
Оцінка показників результативності регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей буде відображена у звіті про повторне відстеження результативності регуляторного акта, яке буде проведено у терміни відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Начальник відділу економічного розвитку, Л.Удич
інвестицій, торгівлі та туризму райдержадміністрації
Звіт
про відстеження результативності регуляторного акта


Вид та назва регуляторного акта:
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 листопада 2013 року №473 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області».

Назва виконавця заходів з відстеження:
Відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та туризму райдержадміністрації.

Цілі прийняття регуляторного акта:
- отримання фахової консультації від експертів консультантів адміністративних органів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи час;
- мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
- запровадження сучасної форми надання адміністративних послуг та
підвищення якості їх надання;
- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;
- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах.


Строки виконання заходів з відстеження: листопад-грудень 2013р.

Тип відстеження: базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
Враховуючи цілі прийняття регуляторного акта, під час базового відстеження результативність регуляторного акта використовувались такі дані та припущення:
- створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;
- скорочення часу при отриманні адміністративних послуг;
- дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг;
- зручний графік роботи ЦНАП.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг


з/п Показники Кількісні та якісні значення
1. Кількість суб’єктів звернень 52- фізичні особи; 4 - СПД
2. Витрати часу на інформування, консультування та обслуговування суб’єкта звернення 10 - 15 хв
3. Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг Відповідає
4. Графік роботи ЦНАП Понеділок – з 900 до 1800;
Вівторок – з 1000 до 2000;
Середа – з 900 до 1800;
Четвер – з 1000 до 2000;
П’ятниця – з 900 до 1800;
Субота – з 900 до 1600

За досліджуваний період в ЦНАП звернулось 56 суб’єктів, з них – 4 (суб’єкти господарювання) звернулись до дозвільного адміністратора. Адміністративні послуги, а також дозвільні (погоджувальні) процедури надавались такими суб’єктами: управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – 32; відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації – 5; управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – 3; відділ освіти райдержадміністрації – 9; Бродівське міжрайонне управління головного управління держсанепідемслужби у Львівській області – 3; управління ветмедицини у Бродівському районі -1. Адміністративні послуги надаються прозоро і з дотриманням термінів, визначених законодавчими актами.
Очікується, що прийнятий регуляторний акт забезпечить організаційне поєднання в одному приміщенні дозвільного центру адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, з метою дотримання та реалізації принципів "організаційної єдності" та "єдиного вікна" при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через державного адміністратора (адміністратора) шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.


Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації від 1 листопада 2013 року №473 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – державного адміністратора (адміністратора), територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.
Оцінка показників результативності регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей буде відображена у звіті про повторне відстеження результативності регуляторного акта, яке буде проведено у терміни відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


Начальник відділу економічного розвитку, Л.Удич
інвестицій, торгівлі та туризму райдержадміністрації

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ про План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів в сфері господарської діяльності за 2014 рік ТУТ

План здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів в сфері господарської діяльності за 2014 ТУТ