Get Adobe Flash player

20-10-2016

Департамент економічної політики подає роз’яснення з питання укладення договорів на постачання енергоресурсів бюджетними установами на 2017 рік.

                                                                                                                     ТУТ


 04-10-2016 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського. 12/2, м. Київ. 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81, код ЄДРПОУ 37508596
Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства та інші
суб’єкти сфери публічних закупівель


Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у зв’язку з введенням в дію Закону України ‘Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 N 922-VIII з 1 серпня 2016 року для всіх замовників та на численні звернення щодо здійснення закупівель повідомляє.

Закон України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Цей Закон застосовується: до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.
Відповідно до частини першої статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану, відповідальним за складання та затвердження якого згідно з частиною третьою статті 11 Закону є тендерний комітет або уповноважена особа (особи), що утворюється/визначається замовником для організації та проведення процедур закупівель та планує проведення процедур закупівель.
Форма річного плану закупівель затверджена наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 N 490 “Про затвердження форм документів у сфері публічних Закупівель” (далі - Форма)
Ураховуючи викладене, планування та проведення процедур закупівель належить виключно до повноважень тендерного комітету або уповноваженої особи (осіб).
Щодо проведення процедур закупівель на наступний рік
Законом не встановлено обов’язку замовника складати та затверджувати річний план закупівель на підставі кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів).
При визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховуватись, зокрема виходячи із потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо.
Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу України).
Статтею 41 Бюджетного кодексу України визначені особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності Законом про Державний бюджет України.
При цьому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 затверджений Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (зі змінами) (далі - Порядок).
Поряд з цим відповідно до частини другої статті 75 Господарського кодексу України фінансовий план є основним плановим документом державного комерційного підприємства, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законом.
Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 N 205 (зі змінами). з
Таким чином, ураховуючи, що Закон не містить обмежень щодо організації процедур закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового плану, замовник для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році, може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати процедуру закупівлі за відповідним предметом закупівлі, керуючись його очікуваною вартістю за умови, що в проекті договору про закупівлю та у договорі про закупівлю буде передбачено відповідний порядок виникнення договірних зобов’язань в залежності від реального фінансування.
Водночас при укладанні договору розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково ураховувати частину першу статті 23 Бюджетного кодексу України, оскільки згідно з частиною четвертою статті 48 Бюджетного кодексу України, зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
При цьому істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 36 Закону.
Щодо здійснення закупівель відповідно до тимчасового і постійного кошторисів
Пунктом 45 Порядку визначено, що у разі коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період.
Під час складання на наступний рік розписів відповідних бюджетів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів) і помісячних планів використання бюджетних коштів враховуються обсяги здійснених видатків і наданих кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами відповідних бюджетів та тимчасовими кошторисами, тимчасовими планами використання бюджетних коштів і тимчасовими помісячними планами використання бюджетних коштів. На суму власних надходжень і відповідних видатків, які здійснені згідно з тимчасовими кошторисами та не заплановані в розписі, оформляється довідка про зміни до кошторису в частині спеціального фонду.
З огляду на викладене та ураховуючи, що планування закупівель здійснюється замовником самостійно, у разі якщо замовником було здійснено закупівлі відповідно до тимчасового кошторису, після затвердження та доведення кошторису на рік (у разі якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів) обрання і проведення процедур закупівель здійснюється без урахування обсягів закупівель, здійснених відповідно до тимчасового кошторису, керуючись вартісними межами, визначеними в частині першій статті 2 Закону.
При цьому у разі здійснення закупівлі з урахуванням планової потреби у товарах, роботах і послугах на рік за наявності тимчасового індивідуального кошторису (тимчасового індивідуального плану використання бюджетних коштів) замовник у договорах про закупівлю може зазначити суму договору відповідно до ціни тендерної пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами аукціону або ціни пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури), та взяти зобов’язання щодо оплати частини предмета закупівлі в межах доведеної суми, передбачивши умову щодо оплати залишку предмета закупівлі виключно за наявності коштів згідно з постійним кошторисом (планом використання бюджетних коштів).
Водночас інформуємо, що відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 215, Казначейство відповідно до покладених завдань надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Казначейства України.
Щодо здійснення закупівель, які замовник об'єктивно не міг передбачити на початку року або на момент здійснення первинної закупівлі
Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Таким чином, закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється замовником з дотриманням вимог Закону, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону.
Разом з тим частиною першою статті 4 Закону передбачена можливість внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану. При цьому форма внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, періодичність і характер таких змін (зміна очікуваної вартості закупівлі, предмету закупівлі, орієнтовного початку процедури закупівлі тощо) законодавством не визначені та не обмежені. Тому замовник може періодично вносити зміни до річного плану закупівель/додатку до річного плану відповідно до наявного фінансування, потреби у товарах, роботах, послугах тощо, до здійснення відповідної закупівлі.
Таким чином, ураховуючи, що Законом встановлено порядок придбання товарів, робіт і послуг, здійснення закупівель замовником у разі: 1) виникнення додаткової потреби у товарах, роботах чи послугах, яку замовник не міг передбачити; 2) виділення додаткових коштів; 3) перерозподілу коштів, зекономлених внаслідок проведення процедур закупівель; 4) коштів зекономлених у разі зміни ціни договору в бік зменшення у випадках, визначених у частині четвертій статті 36 Закону; 5) розірвання договору про закупівлю та необхідності здійснення нової закупівлі; 6) інших подібних випадках, можливе після вчинення замовником дій, передбачених частиною першою статті 4 Закону, тобто внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, керуючись вартісними межами, встановленими у частині першій статті 2 Закону, оскільки, виходячи зі змісту пункту 18 частини першої статті 1 Закону та з урахуванням Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), такий предмет закупівлі у вищевказаних випадках вважатиметься новим предметом договору.
Разом з тим при здійсненні закупівель без проведення процедур закупівель, передбачених частиною першою статті 12 Закону, товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені частиною першою статті 2 Закону, замовник керується положеннями Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, а також Бюджетного кодексу України (у разі, якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), без урахування здійснених закупівель за тим же предметом у поточному році, за якими укладені відповідні договори.
При цьому здійснення закупівель у вищезазначених випадках має бути обгрунтованим та документально підтвердженим.
Водночас під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавала послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (абзац четвертий частини першої статті 2 Закону).
Таким чином, Законом передбачено право замовників використовувати електронну систему закупівель у зазначеному випадку.
При цьому порядок здійснення допорогових закупівель затверджено Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” (наказом Мінекономрозвитку від 26.07.2016 N 1220 перейменоване в Державне підприємство ‘ПРОЗОРРО”) від 13.04.2016 N 35.
Ураховуючи викладене, замовник самостійно приймає рішення про використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.
Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендаційний та інформативний характер. 


 

28-09-2016

Мінекономрозвитку в листі від 14.09.2016 р. № 3302-06/29640-06 роз’яснило окремі питання проведення публічних закупівель замовниками:

 1. Планування та проведення процедур закупівель належать винятково до повноважень тендерного комітету чи вповноваженої особи (осіб).

2. Не встановлено обов'язку замовника складати й затверджувати річний план закупівель на підставі кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів). При визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховуватися, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах минулих років з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо.
3. Планування закупівель здійснюється замовником самостійно. У разі якщо замовником було проведено закупівлі відповідно до тимчасового кошторису, після затвердження та доведення кошторису на рік (у разі якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів) обрання та проведення процедур закупівель здійснюється без урахування обсягів закупівель, проведених відповідно до тимчасового кошторису, керуючись установленими вартісними межами. При цьому в разі здійснення закупівлі з урахуванням планової потреби в товарах, роботах і послугах на рік за наявності тимчасового індивідуального кошторису (тимчасового індивідуального плану використання бюджетних коштів) замовник у договорах про закупівлю може зазначити суму договору згідно із ціною тендерної пропозиції, котру визнано найбільш економічно вигідною за результатами аукціону, чи ціною пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури), і взяти зобов'язання щодо оплати частини предмета закупівлі в межах доведеної суми, передбачивши умову стосовно оплати залишка предмета закупівлі винятково за наявності коштів згідно з постійним кошторисом (планом використання бюджетних коштів).
4. Замовник може періодично вносити зміни в річний план закупівель/додаток до річного плану відповідно до наявного фінансування, потреби в товарах, роботах, послугах тощо до здійснення відповідної закупівлі.
5. Замовник самостійно приймає рішення про використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, котра встановлена для обов’язкового проведення процедур закупівель. 

 


 

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»

 


10-05-2016

Розпорядники бюджетних коштів повинні зареєструватися в системі електронних закупівель!!!!!

Першим етапом реєстрації в системі електронних закупівель є вхід в систему через веб-сайт www. prozorro.gov.ua.
Тоді, потрібно зареєструватися як «Замовник» і обрати з представлених у переліку один з майданчиків для допорогових закупівель, або один з майданчиків для надпорогових закупівель.
На сьогоднішній день рішенням Уповноваженого органу (Мінекономрозвитку України) попередню авторизацію електронних майданчиків отримали майданчики:
1. dzo.com.ua (Держзакупівлі.Онлайн) – оператор ТОВ “Держзакупівлі.Онлайн”;
2. smarttender.biz (SmartTender.biz) – оператор ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Інформаційні технології”;
3. zakupki.prom.ua – оператор ТОВ “ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА”;
4. e-tender.biz – оператор ТОВ «Е-Тендер»;
5. public-bid.com.ua – оператор ТзОВ «ІТ Контракт»;
6. newtend.com – оператор ТзОВ «NEWTEND»;
Обравши один з майданчиків система запропонує заповнити реєстраційну форму. Заповнивши усі пункти цієї форми та натиснувши на кнопку «Реєстрація», на вказану у веб-формі адресу електронної пошти, система направить повідомлення для подальшої активації на сайті електронного майданчика.
Під час активації насамперед необхідно підтвердити облікові дані, обрати статус «Юридична особа» і «Державний замовник».
Після того, як всі поля веб-форми будуть коректно заповнені, проводиться підтвердження даних і Ваша реєстрація вважається завершеною.

Перш ніж проводити офіційні закупівлі потрібно ознайомитися з сервісами електронного майданчику.
Відповідальній особі, яку визначає розпорядник, необхідно попрактикуватися проводити оформлення і заповнення форм.
З’ясувати як розміщувати оголошення, як створювати закупівлі, як вносити зміни, поправки та виправлення, редагувати чи відміняти закупівлю.
Також є важливим отримати навики формування, редагування чи видалення прикріплених документів, і найважливіше, зрозуміти як проводиться електронний аукціон (для відкритих торгів) і як публікується договір в системі закупівель.


08-04-2016

Обов’язкова реєстрація розпорядників бюджетних коштів за посиланням !!!
http://goo.gl/forms/Q0XxpKweKK .


01-04--2016

19.02.2016 року набрав чинності Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, який установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Цей Закон вводиться в дію поетапно: з 1 квітня 2016 року - для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання; з 1 серпня 2016 року - для всіх замовників.
Метою Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Зокрема, Законом передбачається запровадження електронної системи закупівель для всіх державних закупівель для товарів та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тис. грн, і для робіт – дорівнює або перевищує 1,5 млн грн (для замовників, що здійснюють свою діяльність в окремих сферах господарювання, вартість товарів і послуг - дорівнює або перевищує 1 млн грн та для робіт - дорівнює або перевищує 5 млн грн).
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм братимуть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднюватиме на відповідному веб-порталі інформацію про закупівлю.
Закупівлі здійснюватимуться шляхом застосування однієї з таких процедур:
- відкриті торги;
- конкурентний діалог;
- переговорна процедура закупівлі.
Відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення процедури відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.
Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
Конкурентний діалог може бути застосовано замовником за таких умов:
- замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) робіт або визначити вид послуг, і для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками;
- предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів.
У разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, застосовується переговорна процедура закупівлі. Зокрема, за переговорною процедурою здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України на підставі рішення Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і оборони України.
Вся закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.
Тендерні процедури закупівлі не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

 КЛЮЧОВІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ТУТ

Перелік розпорядників бюджетних коштів у Бродівському районі ТУТ


23-10-2015
СПРОЩЕНА ТАБЛИЦЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Міністерство економічного  розвитку як Уповноважений орган у сфері державних закупівель запрошує до участі у пілотному проекті у сфері державних закупівель щодо впровадження електронних закупівель. Наразі основним із завдань є реформа державних закупівель шляхом впровадження електроних закупівель. Тому ініціативною групою у складі фахівців Мінекономрозвику, представників громад кості, вітчизняні ІТ-компанії та електронні майданчики  було започатково пілотний проект щодо впровадження електронних закупівель. У рамках цього проекту замовники зможуть випробувати зазначений механізм для придбання товарів, вартість яких нижче порогів, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель у окремих сферах господарської діяльності».

Про процедуру електронних закупівель!

Відповідно до наданих пропозицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно реалізації пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів, вартість яких не перевищує суми визначеної ЗУ «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель» (додається).

У лютому 2015 року в пілотному режимі відкрилася платформа закупівель ProZorro, яку розробили разом із бізнесом, громадськими активістами, світовими експертами, недержавними організаціями із боротьби з корупцією та іншими активними учасниками процесу. Ця система вперше дозволила постачальникам подавати свої пропозиції в електронному вигляді і, відповідно, залучити великі групи вже існуючих постачальників до державних тендерів. Зараз у системі проходять тільки невеликі закупівлі, що не підпадають під дію Закону - так звані “допорогові закупівлі”. Платформою користуються ключові державні органи - Мінекономрозвитку, Міністерство фінансів України, Міністерство оборони України, Міністерство інфраструктури України, Державне управління справами, Міністерство юстиції України, Національний банк України, Енергоатом, Київська міська державна адміністрація, Державна фінансова інспекція України, Міністерство охорони здоров’я України, Львівська міська рада та інші.
Система складається з центральної бази даних, модуля аукціону та електронних торгівельних майданчиків. Прослідковується певна аналогія з біржою і брокерами. Майданчики працюють з центральною базою даних. Кінцеві користувачі можуть обирати будь-який майданчик. При цьому вони бачать на своєму майданчику всі закупівлі які відбуваються в загальній системі. Постачальники можуть подавати свої пропозиції до будь-якої закупівлі незалежно від того через який майданчик вона була оголошена. Така схема убезпечує систему що один із майданчиків стане дорогим та неефективним монополістом.
На сьогоднішній день система формально належить міжнародній організації Transparency Snternational через яку оформлюються відносини між всіма учасниками проекту. Три електронні торгівельні майданчики вже готові надавати послуги із доступу до системи: Prom.ua, SmartTender.biz, e-tender.biz. Завершується підготовка підключення ще трьох майданчиків — NetCast, БМС Консалтинг, NewTend. Окрім того проект відкритий, отже до нього зможуть долучитися нові майданчики, які матимуть необхідний функціонал.
Загалом процес електронних закупівель виглядає наступним чином. Замовник оголошує закупівлю на одному із майданчиків який він обрав. Через центральну базу даних інформація про цю закупівлю передається всім підключеним до системи майданчикам. Всі користувачі бачать умови закупівель та можуть прийняти рішення чи брати участь у торгах. Далі починається період уточнень. Потенційні постачальники можуть ставити запитання щодо закупівлі, а також вказувати замовнику на можливі неточності у формулюваннях чи несправедливі умови тендеру. Замовник відповідає на ці запитання а також може внести зміни до оголошення про закупівлю. Протягом цього періоду учасники не можуть надавати пропозиції.
Після завершення періоду уточнень замовник втрачає право вносити зміни в оголошення а учасники можуть подавати свої пропозиції. На цьому етапі замовник не бачить які компанії подають пропозиції та за якою ціною.
Наступного дня після прийому пропозиції автоматично розпочинається аукціон. Учасники мають право в три раунди зробити понижувальні ставки і врешті вийти на фінальну ціну. Під час аукціону учасники бачать ціну пропозиції один одного але не бачать назв конкурентів. Вони мають назву учасник 1, учасник 2, тощо... Саме такий порядок аукціону дозволяє державним закупівельникам отримати найнижчу ціну на визначений товар, продукцію чи послугу.
По завершенню аукціону відкриваються всі назви учасників, їхні пропозиції та ціни. Отже конкуренти можуть бачити пропозиції один одного. Замовник перевіряє подані пропозиції і визначає переможця. На цьому процес закупівлі завершується.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті ProZorro:

(http://prozorro.org/).
 

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про здійснення державних закупівель

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.471 )

 

 

Річний план державних закупівель Бродівської ЦРЛ на 2015

Додаток до річного план  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2015 рік

 

Додаток до річного план  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2015 рік

Річний план  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2015 рік

Річний план  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2015 рік

Річний план  закупівель відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Бродівської райдержадміністрації на 2015 рік

Річний план закупівель Підкамінської селищної ради Бродівського району Львівської області на 2015 рік

Річний план  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2015 рік

Проект річного плану  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2015 рік

Проект річного плану  закупівель відділу культури, охорони культурної спадщини та туризму Бродівської райдержадміністрації на 2015 рік

Річний план  закупівель відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2014 рік

Річний план  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2014 рік

Річнийплан закупівель Підкамінської селищної ради Бродівського району Львівської області на 2014 рік

Річний план закупівель відділу культури та охорони культурної спадщини Бродівської райдержадміністрації на 2014 рік

Річний план  закупівель Бродівської центральної районної лікарні на 2014 рік

Річний план  закупівель відділу освіти, молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік

Річний план  закупівель відділу освіти, молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік

Річний план  закупівель відділу освіти, молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік

Річний план  закупівель відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2013 РІК Комунальне підприємство «Бродиводоканал» Виконавчого комітету Бродівської міської ради

 Річний план державних закупівель Виконкому Бродівської міської ради на 2013 рік із змінами

 Річний план державних закупівель Виконкому Бродівської міської ради на 2013 рік

Річнийплан закупівель відділу культури і туризму Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік

Річнийплан закупівель Бродівської центральної районної лікарні Львівської області на 2013 рік

Річнийплан закупівель Підкамінської селищної ради Бродівського району Львівської області на 2013 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БРОДИТЕПЛОЕНЕРГО» НА 2013 РІК 

Річний план  закупівель (із змінами) відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік

Річний план  закупівель відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік

Річний план державних закупівель відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Львівської області на 2013 рік