Get Adobe Flash player

15-06-2018

173 001


15-06-2018

001

 


12-06-2018

 

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_____червня 2018 року Броди                             

                                                                                                                                                                                №_____

Про затвердження порядку
надання одноразової
матеріальної допомоги
мешканцям Бродівського району,
які опинилися у скрутному
становищі внаслідок непередбачених
обставин, за рахунок коштів
районного бюджету

Відповідно до статті 6, п. 10 статті 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Бродівської районної ради від 21.02.2017 року № 286, рішення Бродівської районної ради від 01.03.2018року № 538 «Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки», а також з метою надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Бродівського району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин:
1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Бродівського району, які опинилися у скрутному становищі вваслідок непередбачених обставин , що додається.
2.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (І.Гащак) забезпечити цільове використання коштів.
3. Начальнику відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Н. Матвійчук) подати дане розпорядження до Головного територіального управління юстиції у Львівській області на державну реєстрацію та забезпечити його офіційне опублікування.
5. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації В. М. Адамець


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Бродівської

районноїдержавної адміністрації 

ПОРЯДОК

надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Бродівського району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету Бродівського району


I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Бродівського району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин.
2. Головним розпорядником коштів є управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації.
3. Розмір допомоги та доцільність її призначення приймається на засіданні постійної депутатської комісії з освіти,молодіжної політики і спорту, культури,історичної спадщини,духовності, зв’язків із засобами масової інформації та охорони здоров’я, соціального захисту і охорони праці районної ради за участі представників райдержадміністрації (далі - комісія).
4. Засідання комісії проводяться у разі необхідності.
II. Умови надання одноразової матеріальної допомоги
1. У цьому Порядку поняття вживаються у таких значеннях:
одноразова матеріальна допомога - фінансова допомога мешканцям Бродівського району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, яка виплачується один раз на календарний рік;
мешканці Бродівського району - це фізичні особи, місце проживання (перебування) яких зареєстровано на території Бродівського району.
2. До обставин, які підтверджують скрутне становище, належать:
небезпечна подія, внаслідок якої завдано шкоду здоров'ю або збитки майну заявника, що призвели до його скрутного становища;
хвороба заявника, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування, або виїзду для лікування на територію іншої області України;
надзвичайна ситуація, яка може призвести до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника (аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, аварійність житла, газо -, електро - постачання та користування);
смерть годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим, внаслідок чого заявник опинився у скрутному становищі.
3. Першочергово одноразова матеріальна допомога надається особам, що страждають на онкологічні захворювання, та дітям, які страждають на захворювання, що прогресують.
4. Мінімальний розмір матеріальної допомоги становить 200 гривень.
Розмір одноразової матеріальної допомоги визначається комісією, виходячи із суми коштів, виділених в районному бюджеті на відповідний рік для реалізації заходів програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки , затвердженої рішенням Бродівської районної ради від 21 лютого 2017 року N 286.
III. Порядок звернення за одноразовою матеріальною допомогою
1. Питання надання одноразової матеріальної допомоги розглядається комісією на підставі заяви особи (законного представника) про надання одноразової матеріальної допомоги, поданої на ім'я начальника управління праці та соціального захисту населення бродівської районної державної адміністрації. Заява про надання одноразової допомоги розглядається протягом одного місяця з дня надходження до управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації.
2. Після подачі заяви про надання одноразової матеріальної допомоги, для підтвердження скрутного становища, до управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації, за місцем реєстрації проживання (перебування) заявником подається:
1) копія паспорта громадянина України (інший документ, що посвідчує особу);
2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України - копія відповідної сторінки паспорта громадянина України);
3) у разі хвороби заявника - довідка із закладу охорони здоров'я про стан здоров'я заявника та необхідність лікування або копія виписного епікризу;
4) у разі настання надзвичайної ситуації чи небезпечної події - копії документів, що підтверджують надзвичайну ситуацію, небезпечну подію, які призвели до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника;
5) у разі смерті годувальника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим: довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копія документа, що підтверджує родинний зв'язок заявника з померлим годувальником; копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
6) довідка із зазначенням поточного рахунку в установі банку.
3. Зазначені у підпунктах 3 - 5 пункту 2 цього розділу документи приймаються за умови, якщо вони видані в межах року звернення заявника за одноразовою матеріальною допомогою.
4. Копії документів засвідчуюються в установленому чинним законодавством України порядку.
5. Відповідність поданих документів для надання одноразової матеріальної допомоги перевіряє управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації.
6. Під час розгляду заяви про надання одноразової матеріальної допомоги обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".
IV. Порядок призначення одноразової матеріальної допомоги
1. Для підтвердження обставин, зазначених у другому, четвертому абзацах пункту 2 розділу II цього Порядку, проводиться обстеження соціально-побутових умов проживання заявника. За результатами складається акт, який розглядається на засіданні комісії.
Документи, надані заявником, та акт обстеження соціально-побутових умов (за наявності) разом із супровідним листом у двотижневий строк після надання заявником документів, що підтверджують скрутне становище, направляються управлінням праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації до районної ради для розгляду комісією.
2. На засіданні комісії, під час розгляду заяв осіб, які звернулися за одноразовою матеріальною допомогою, секретар комісії доповідає щодо кожної заяви з викладенням пропозицій членів комісії про надання (або відмову у наданні) матеріальної допомоги та її розміру. Рішення комісії приймається більшістю голосів та оформлюється протоколом.
3. У наданні одноразової матеріальної допомоги може бути відмовлено у разі ненадання заявником документів, які підтверджують скрутне становище (їх недостовірності), або у разі повторного звернення для отримання одноразової матеріальної допомоги протягом одного календарного року.
4. Виплата одноразової матеріальної допомоги заявнику здійснюється після надходження коштів на рахунок управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації.
5. Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача в установі банку.
6. Облік осіб, які звертаються за наданням одноразової матеріальної допомоги, здійснює управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації.
V. Фінансова звітність та контроль
1. Операції, пов'язані з використанням коштів районного бюджету, здійснюються в установленому чинним законодавством України порядку.
2. Управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації надає фінансову та бюджетну звітність у встановленому чинним законодавством України порядку.
3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
________________________________12-06-2018

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

______червня 2018 року Броди                                                                                                                                                                                   №


Про затвердження Порядку
направлення дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за
рахунок коштів районного
бюджету Бродівського району


Відповідно до статті 6, пункту 3 частини першої статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 14 травня 2018 року № 429/0/5-18 «Про заходи з організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року», Програми соціального захисту окремих категорій громадян Бродівського району на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Бродівської районної ради від 21 лютого 2017 року № 286 (із змінами згідно рішень 01 березня 2018 року № 538 «Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки» та від 17 квітня 2018 року № 578 «Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки») та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
1. Затвердити порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету Бродівського району (надалі – Порядок), що додається.
2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (І.Гащак) забезпечити дотримання вимог Порядку під час підбору і направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів районного бюджету.
3. Відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Н.Матвійчук) подати розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Львівській області.
4. Відділу організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи, з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (В.Тимчишин) забезпечити офіційне опублікування розпорядження.
5. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації В.М.Адамець

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
червня 2018 року №

Порядок
направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету Бродівського району1.Загальні положення
1. Порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету Бродівського району (далі - Порядок) визначає механізм використання коштів районного бюджету Бродівського району на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей за умови надання закладами оздоровлення та відпочинку відповідних послуг згідно з державними соціальними стандартами.
2. Забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється шляхом придбання путівок у рамках реалізації Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Бродівської районної ради від 21лютого 2017 року № 286 (із змінами згідно рішень Бродівської районної ради від 01 березня 2018 року № 538 «Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки» та від 17 квітня 2018 року № 578 «Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки») (далі - Програма).
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (далі - Управління). Управління є відповідальним виконавцем за Програмою у частині забезпечення направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення та відпочинок.
4. До закладів направляються діти віком від 4 до 17 років. Діти віком від 4 до 7 років перебувають у закладах разом з батьками або іншими законними представниками (надалі – батьки – вихователі) за умови, якщо передбачено оздоровлення та відпочинок дітей цієї вікової категорії уставними документами закладу. Перебування разом з дітьми віком від 4 до 7 років у закладах батьків-вихователів здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Діти віком від 7 до 17 років перебувають у закладах самостійно.
5. Кошти районного бюджету спрямовуються на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі - діти пільгових категорій). До дітей пільгових категорій відносяться: діти-сироти; діти, позбавлені батьківської опіки; діти з інвалідністю.
6. Дитина має право на безоплатне забезпечення путівкою до закладу один раз на рік за умови, що така путівка не видавалась їй у поточному році за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.
7. Придбання путівок здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.
8. Управління протягом 5 робочих днів після отримання бюджетних коштів на оплату путівок здійснює розрахунки з закладами, з якими укладено відповідний договір.
II. Механізм розподілу путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
1. Управління забезпечує формування бази даних відповідних категорій дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку в закладах.
2. Управління здійснює вибір закладу для оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій та розподіл путівок за рахунок коштів районного бюджету Бродівського району.
3. Управління укладає договір про організацію направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок із відповідним закладом.
4. Путівки надаються дітям пільгових категорій із 100% компенсацією їх вартості.
5. Управління здійснює контроль за цільовим використанням путівок в установленому порядку.
III. Порядок надання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
1. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем реєстрації.
2. Управління забезпечує набір дітей, розглядає документи, складає та формує списки дітей.
3. Сформовані списки дітей підписуються начальником Управління.
4. Один примірник списку подається закладу, другий зберігається в Управлінні.
5. Документи мають зберігатися в Управлінні протягом трьох років.
6. Бланки путівок заповнюються уповноваженою особою Управління та передаються супроводжуючій особі.
7. У разі неможливості використання путівок з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) Управління вирішує питання щодо подальшого використання таких путівок.
IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
1.Для отримання путівок до Управління подаються такі документи:
1.1. Для дітей-сиріт: заява опікуна (піклувальника); копія свідоцтва про народження дитини; копія свідоцтва про смерть обох батьків або рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу.
1.2. Для дітей, позбавлених батьківського піклування: заява опікуна (піклувальника); копія свідоцтва про народження дитини; копія рішення суду про позбавлення батьківських прав або рішення органу опіки та піклування про надання дитині статусу дитини, позбавленої батьківського піклування;
1.3. Для дітей з інвалідністю: заява одного з батьків; копія свідоцтва про народження дитини; копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
1.4. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу: заява одного з батьків-вихователів; копія свідоцтва про народження дитини; копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав (копія) або рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу; довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.
2. Перед відправленням діти повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка.
3. Зазначені в пунктах 1.1 - 1.4 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення. Копії документів засвідчує начальник Управління.
4. У заяві батьків, опікунів (піклувальників) або інших законних представників дитини обов’язково має бути зазначено про те, що дитина у поточному році за рахунок коштів державного чи інших місцевих бюджетів не оздоровлювалась.
V. Проїзд до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
1. Проїзд дітей до дитячих закладів області забезпечується безпосередньо батьками - вихователями, а за межі області організовано групами.
2. Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей на весь період проїзду, у день заїзду та з моменту передачі їм дітей працівниками дитячого закладу при від’їзді.
3. Проїзд дітей та супроводжуючих осіб здійснюється за рахунок коштів батьків - вихователів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
VI. Звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог Порядку
1. За результатами оздоровчого періоду Управління надає районній державній адміністрації інформацію про використання коштів з районного бюджету, виділених на придбання путівок для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
2. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених на придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку та за використанням путівок, здійснюється в установленому законодавством порядку.
____________________________________________________на сайт 001

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
травня 2018 року                                        Броди №

Про затвердження Порядку надання
та виплати матеріальної допомоги
учасникам ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС та постраждалим,
евакуйованим і переселеним за кошти
районного бюджету Бродовського району


Відповідно до статті 6, пункту 10 частини першої статті 13, частини четвертої статті 39, частини першої статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Бродівської районної ради від 21 лютого 2017 року № 286 (із змінами згідно рішення Бродівської районної ради від 17 квітня 2018 року № 578 «Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки»):

1. Затвердити Порядок надання та виплати матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним за кошти районного бюджету Бродівського району (додається).

2. Відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Матвійчук Н.А.) подати розпорядження на державну реєстрацію у Головне територіальне управління юстиції у Львівській області.

3. Відділу організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи, з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Тимчишин В.С.) забезпечити офіційне опублікування розпорядження.

4. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                                В. М.Адамець


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
районної державної адміністрації
травня 2018 року №

Порядок
надання та виплати матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним за кошти районного бюджету Бродівського району

І. Загальні положення

1. Цей Порядок надання та виплати матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним за кошти районного бюджету Бродівського району (надалі – Порядок) визначає механізм надання і виплати матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним за кошти районного бюджету Бродівського району.
2. Головним розпорядником коштів є управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації.

II. Надання допомоги

1. У цьому Порядку поняття вживаються у таких значеннях:
матеріальна допомога – фінансова допомога мешканцям Бродівського району, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, постраждалими, евакуйованими і переселеними, що виплачується один раз на календарний рік;
учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, постраждалі, евакуйовані і переселені – це особи, які отримали статус у відповідності до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
2. Розмір матеріальної допомоги встановлюється у відповідності до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Бродівської районної ради від 21 лютого 2017 року № 286 (із змінами згідно рішення Бродівської районної ради від 17 квітня 2018 року № 578 «Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих категорій населення Бродівського району на 2017-2019 роки»).

III. Порядок призначення матеріальної допомоги

1. Підставою для отримання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним є внесення особи в базу Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) у Бродівському районі.
2. Управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації формує списки для надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним на підставі даних Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

IV. Порядок виплати матеріальної допомоги

1. Управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації подає розрахунок потреби коштів для виплати матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним до фінансового управління Бродівської районної державної адміністрації.
2. Фінансування видатків на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним здійснюється за рахунок коштів районного бюджету Бродівського району за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». Фінансове управління Бродівської районної державної адміністрації здійснює перерахування коштів на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним відповідно до поданого управлінням праці та соціального захисту населення Бродівської райдержадміністрації розрахунку на рахунок управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області.
3. Виплата матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним здійснюється після надходження коштів на рахунок управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації.
4. Виплата матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим, евакуйованим і переселеним здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача допомоги в установі банку.

V. Фінансова звітність та контроль

1. Операції, пов’язані з використанням коштів районного бюджету Бродівського району, здійснюються в установленому чинним законодавством України порядку.
2. Управління праці та соціального захисту населення Бродівської районної державної адміністрації надає фінансову та бюджетну звітність в установленому чинним законодавством України порядку.
3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.


29-05-2018

001


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
травня 2018 року                                                                                  Броди №

Про визнання таким, що
втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації
 від 06 березня 2001 року № 129


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
травня 2018 року                                                                                   Броди №

Про визнання таким, що

втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації

від 01 жовтня 2002 року № 272
УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
травня 2018 року                                                                                  Броди №

 

Про визнання таким, що
втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації
 від 12 жовтня 2001 року № 309УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
травня 2018 року                                                                                  Броди №

 

Про визнання таким, що

втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації

від 10 липня 2009 року № 325


29-12-2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
про громадське обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Бродівська районна державна адміністрації проводить громадське обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про організацію громадських робіт у Бродівському районі у 2018 році».
Проект розпорядження розроблений з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, додаткової соціальної підтримки та вирішення територіальними громадами важливих для них завдань з організації громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам громади.
Ознайомитись із проектом розпорядження можна на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню».
Дія прийнятого розпорядження поширюватиметься на органи місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

Проведення в життя розпорядження голови райдержадміністрації організує громадські роботи у Бродівському районі у 2018 році.

Засідання за круглим столом щодо громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації відбудеться 1 лютого 2018 року о 10 год. в кабінеті першого заступника голови райдержадміністрації за адресою пл. Ринок, 1, м.Броди, Львівської області (ІІ поверх). Реєстрація учасників розпочинається о 9 год. 1 лютого 2018 року.

Зацікавлені особи можуть висловити свої зауваження та пропозиції до проекту розпорядження голови райдержадміністрації у такі способи:
1. Надати письмові пропозиції на адресу райдержадміністрації або Бродівського районного центру зайнятості;
2. Висловити усні та письмові пропозиції під час засідання за круглим столом.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються до 31 січня 2018 року включно на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та поштову адресу пл. Ринок 1, м.Броди, Львівська область, а також електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та поштову адресу вул. Гончарська, 15, м.Броди, Львівська область.
Консультації щодо проекту розпорядження можна отримати у відділі взаємодії з роботодавцями Бродівського районного центру зайнятості за адресою вул. Гончарська, 15, м. Броди, Львівська область, тел. 0326642000.

Відповідальна особа – Котишин Тетяна Михайлівна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Бродівського районного центру зайнятості.
Результати обговорення будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом трьох днів з дня проведення засідання за круглим столом щодо проведення обговорення проекту розпорядження.


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2017 року Броди №

Про організацію громадських
робіт у Бродівському районі
у 2018 році

переглянути ТУТ


21-12-2017

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
грудня 2017 року                              Броди №

Про затвердження

Положення про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Відповідно до ст. ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою врегулювання процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, що додається.

2. Відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Матвійчук Н.А.) подати розпорядження на державну реєстрацію у Головне територіальне управління юстиції у Львівській області.

3. Відділу організаційної, мобілізаційної, оборонної роботи, з питань цивільного захисту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Тимчишин В.С.) забезпечити офіційне опублікування розпорядження.

4. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Адамця В.М.

Голова районної
державної адміністрації                                  О.Л.Цигилик


21-12-2017

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель»


21-12-2017

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та громадське обговорення проекту розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель»

Бродівська районна державна адміністрації відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» та Положення про порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в Бродівській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 листопада 2017 року № 918, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області 13 грудня 2017 року № 82/1867 та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель».
Проект розпорядження розроблений відповідно до ст. ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою врегулювання процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель.
Проект розпорядження «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель» та аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню»: http://www.brody-rda.gov.ua/2012-05-05-08-14-58
Дія прийнятого розпорядження поширюватиметься на суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель».
Проведення в життя розпорядження голови райдержадміністрації врегулює процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель».
Засідання за круглим столом щодо громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації відбудеться 19 січня 2018 року о 10 год. в кабінеті першого заступника голови райдержадміністрації за адресою пл. Ринок, 1, м. Броди, Львівської області (ІІ поверх). Реєстрація учасників розпочинається о 9 год. 23 січня 2018 року.
Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження голови райдержадміністрації можна висловити у такі способи:
1. Надати письмові пропозиції на адресу райдержадміністрації;
2. Висловити усні та письмові пропозиції під час засідання за круглим столом.
Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються до 22 січня 2018 року включно на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та поштову адресу пл. Ринок 1, м.Броди, Львівська область.
Консультації щодо проекту розпорядження можна отримати у відділі правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації за адресою пл. Ринок,1 м.Броди Львівської області (ІІ поверх), тел. 0326643201.
Відповідальна особа – Повшак Марія Петрівна, начальник відділу правового забезпечення, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.
Результати обговорення будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом трьох днів з дня проведення засідання за круглим столом щодо проведення обговорення проекту розпорядження. 


 11-12-2017

plan


ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Бродівська районна державна адміністрації у період з 3 до 21 листопада 2017 року проводила громадське обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у Бродівському районі».
Проект розпорядження оприлюднений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню» 3 листопада 2017 року.
21 листопада 2017 року о 10 год. в кабінеті першого заступника голови райдержадміністрації за адресою пл. Ринок, 1, м.Броди, Львівської області (ІІ поверх) відбулось засідання за круглим столом щодо громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації.

За результатами обговорення проект розпорядження погоджено без зауважень.

Перший заступник голови райдержадміністрації              В.Адамець


ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 Бродівська районна державна адміністрації у період з 3 до 21 листопада 2017 року проводила громадське обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до Порядку роботи Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Бродівській районній державній адміністрації Львівської області».

Проект розпорядження оприлюднений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню» 3 листопада 2017 року.
21 листопада 2017 року о 10.30 год. в кабінеті першого заступника голови райдержадміністрації за адресою пл. Ринок, 1, м.Броди, Львівської області (ІІ поверх) відбулось засідання за круглим столом щодо громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації.

За результатами обговорення проект розпорядження погоджено без зауважень.

Перший заступник голови райдержадміністрації В.Адамець


ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Бродівська районна державна адміністрації у період з 3 до 21 листопада 2017 року проводила громадське обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до Положення про районну комісію з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».
Проект розпорядження оприлюднений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню» 3 листопада 2017 року.
21 листопада 2017 року о 11.30 год. в кабінеті першого заступника голови райдержадміністрації за адресою пл. Ринок, 1, м.Броди, Львівської області (ІІ поверх) відбулось засідання за круглим столом щодо громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації.

За результатами обговорення проект розпорядження погоджено без зауважень.

Перший заступник голови райдержадміністрації В.Адамець


ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проведення громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації

Бродівська районна державна адміністрації у період з 3 до 21 листопада 2017 року проводила громадське обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації:
1. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 07.04.2008 № 137;
2. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 19.07.2010 № 292;
3. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 26.08.2011 № 514;
4. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 31.07.2014 № 362;
5. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 10.10.2014 № 484;
6. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 25.02.2016 № 54;
7. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 09.07.2015 № 235;
8. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 24.03.2016 № 96;
9. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 12.03.2013 № 80.
Проекти розпоряджень оприлюднені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Проекти розпоряджень, які підлягають оприлюдненню» 3 листопада 2017 року.
21 листопада 2017 року о 12 год. в кабінеті першого заступника голови райдержадміністрації за адресою пл. Ринок, 1, м.Броди, Львівської області (ІІ поверх) відбулось засідання за круглим столом щодо громадського обговорення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

За результатами обговорення проекти розпоряджень погоджено без зауважень.

Перший заступник голови райдержадміністрації В.Адамець


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
від 01.11.2012 № 602
(у редакції розпорядження
голови райдержадміністрації
від .11.2017 № )

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в Бродівській районній державній адміністрації

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в Бродівській районній державній адміністрації (далі - консультації з громадськістю).

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються Бродівською районною державною адміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

5. Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ райдержадміністрації, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеній рубриці “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Бродівської районної державної адміністрації.

6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю. Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій
громадської ради, утвореної при Бродівській районній державній адміністрації.

Орієнтовний план затверджується до початку року,
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бродівської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

7. Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо Бродівській районній державній адміністрації.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, такі консультації проводяться обов'язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не
включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

8. Бродівська районна державна адміністрація протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

10. Бродівська районна державна адміністрація під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіє із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які:
стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;
стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;
передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;
визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);
стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
визначають порядок надання адміністративних послуг;
стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;
передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;
стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які
належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;
стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

Строк проведення таких консультацій з громадськістю визначається Бродівською районною державною адміністрацією і повинен становити не менш як 15 календарних днів. Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за
круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю;
Інтернет-конференцій, відеоконференцій.
Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при Бродівській районній державній адміністрації.

14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади у такому порядку:
визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
приймає рішення про проведення обговорення;
розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб;
збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;
формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення
питання;
забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
проводить аналіз результатів обговорення;
оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті Бродівської районної державної адміністрації або за відсутності відповідної технічної можливості в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення голова райдержадміністрації може утворювати робочу групу.

15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:
найменування структурного підрозділу райдержадміністрації, який проводить обговорення;
питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
варіанти вирішення питання;
адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади тексту проекту акта;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з
питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
прізвище, ім'я відповідальної особи;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

16. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з громадськістю" рубрики "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Для проведення електронних консультацій з громадськістю з питань, визначених у пункті 12 цього Порядку, використовується також урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада".

17. Під час проведення електронних консультацій з громадськістю Бродівська районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:
найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;
назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;
можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;
номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;
прізвище, ім’я відповідальної особи;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

18. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.

19. Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю, а також за допомогою спеціальних сервісів урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада" та офіційного веб-сайту райдержадміністрації.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю структурний підрозділ райдержадміністрації, який є головним розробником проекту акта, готують звіт, в якому зазначається:
найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;
інформація про врахування пропозицій та зауважень
громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та
причин неврахування пропозицій та зауважень;
інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

21. Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю райдержадміністрація в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

23. Вивчення громадської думки організовує і проводить структурний підрозділ райдержадміністрації, який є головним розробником проекту акта, із залученням громадської ради у такому порядку:
визначає:
- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
- строк, форми і методи вивчення громадської думки;
- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;
отримує підсумкову інформацію про результати вивчення
громадської думки;
узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки;
забезпечує врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті Бродівської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
найменування структурного підрозділу райдержадміністрації, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження; інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації Бродівська районна державна адміністрація може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
листопада 2017 року Броди №

Про внесення змін до Порядку
роботи Громадської приймальні
з надання безоплатної первинної
правової допомоги при Бродівській
районній державній адміністрації
Львівської області

 детальніше подивитися ТУТ 


 УКРАЇНА

БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
листопада 2017 року Броди №

Про внесення змін до

Положення про районну комісію з питань

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

детальніше переглянути ТУТ


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
листопада 2017 року Броди №

Про внесення змін до Порядку
проведення консультацій з
громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики в
Бродівській районній державній адміністрації

детальніше переглянути ТУТ


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
листопада 2017 року Броди №


Про визнання таким, що
втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації
від 25.02.2016 № 54
від 12.03.2013 № 80
від 24.03.2016 № 96
від 07.04.2008 № 137
від 19.07.2010 № 292
від 31.07.2014 № 362
від 10.10.2014 № 484
від 26.08.2011 № 514


(ПРОЕКТ)

 Програма

фінансової підтримки
відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних та фізичних осіб Бродівської районної державної адміністрації на 2017 рік

ДЕТАЛЬНІШЕ:

ДОДАТОК 2 

ДЕТАЛЬНІШЕ

ДОДАТОК 3

ДЕТАЛЬНІШЕ


 ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

“Підтримки розвитку бджільництва”

 можна завантажити ТУТ 


                                                                                                                  ПРОЕКТ

Програми
фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації на 2017 рік

можна завантажити ТУТ


Додаток до проекту

Програми фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації на 2017рік

можна завантажити ТУТ 


 ПРОЕКТ

районної комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2017-2018 роки

                                                                                                                                              Детальніше


ПРОЕКТ


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
_20_липня 2016 Броди № ___


Про визнання розпорядження голови
райдержадміністрації від 27 серпня 2014 року
№ 395 таким, що втратило чинність

Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27 серпня 2014 року Броди № 395

Про затвердження переліку
адміністративних послуг, що
надаються через Центр надання
адміністративних послуг
Бродівської районної державної
адміністрації Львівської області

 Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


___червня 2016 Броди № ___


Про втрату чинності пункту 2
розпорядження від 10.10.2013 № 427

Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


__червня 2016 Броди № ____

Про затвердження нового Положення
про Центр надання адміністративних
послуг Бродівської районної державної
адміністрації Львівської області


Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118, у зв’язку із прийняттям розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від ___червня 2016 року №__ «Про визнання Положення про Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області таким, що втратило чинність» та з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг:
1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області, що додається.
2. Розпорядження набирає чинності з __ червня 2016 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації О.Л.Цигилик
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
від червня 2016 року
№_____
Положення
про Центр надання адміністративних послуг
Бродівської районної державної адміністрації Львівської області
1. Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області (далі - Центр) є постійно діючим робочим органом Бродівської райдержадміністрації.
2. Центр створений з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Бродівському районі.
3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.
4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим положенням.
5. Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується розпорядженням голови Бродівської райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
7. У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Бродівської районної державної адміністрації.
8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Центру, яка організовує надання адміністративних послуг.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Бродівської райдержадміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Бродівської райдержадміністрації.
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
12. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
13. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) інформувати директора Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед директором Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Бродівської районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.
15. Центр надання адміністративних послуг очолює керівник Центру, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.
16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить:
Понеділок – з 900 до 1600;
Вівторок – з 900 до 2000;
Середа – з 900 до 1600;
Четвер – з 900 до 1600;
П’ятниця – з 900 до 1600;
Без перерви на обід, вихідні дні – субота, неділя.
17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджету.


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


10 жовтня 2013 Броди № 427

Про утворення Центру надання
адміністративних послуг
Бродівської районної державної
адміністрації Львівської області

Детальніше


ПРОЕКТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ 

З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧНИХ ДАТ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ, ОБЛАСТІ ТА РАЙОНУ, ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ, ДЕРЖАВНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ СВЯТ НА 2016 РІК У БРОДІВСЬКОМУ РАЙОНІ

30 грудня 2015 року 

Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


22 грудня 2015 року              Броди           № 479 

Про розроблення проекту Програми
соціально-економічного та культурного розвитку
Бродівського району на 2016 рік

Детальніше

Додаток 1

Додаток 2


УКРАЇНА

БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про створення комісії з перевірки
дотримання перевізником умов договору
про організацію перевезень пасажирів на
автобусному маршруті загального користування 

Детальніше 


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області»

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» Бродівська районна державна адміністрація відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області ». Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» з метою впорядкування і поліпшення надання адміністративних послуг та затвердження переліку адміністративних послуг, що будуть надаватись через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.
Проект розпорядження «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» та аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації оприлюднено на офіційному сайті Бродівської районної державної адміністрації:
http://www.brody-rda.gov.ua/2012-05-05-10-10-44
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» та аналізу регуляторного впливу до вказаного проекту розпорядження.
Пропозиції та зауваження приймаються в усній та письмові формі відділом надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру Бродівської райдержадміністрації за адресою 80600, Львівська область, м.Броди, пл. Ринок, буд. 1 та за телефонами: (0366) 4-22-44, (03266) 4-37-10.
Письмові зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та Бродівська районна державна адміністрація Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.06.2014 Броди № 263

Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на визначення
підприємства з організації,
забезпечення і підготовки матеріалів
для проведення засідань районного
конкурсного комітету з визначення
перевізників на автобусних
маршрутах загального користування,
що не виходять за межі району

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями):
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, що додається.
2. Створити комітет з визначення робочого органу (надалі - комітет) та затвердити його склад згідно з додатком.
3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Бродівської районної державної адміністрації Прокопець О.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Бродівської
райдержадміністрації
від 02.06.2014 року № 263


Порядок
проведення конкурсу на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі району

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями) та застосовується для визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (надалі - робочий орган).
1.2. Організатором проведення конкурсу є Бродівська районна державна адміністрація (надалі - Організатор).
1.3. Цей Порядок визначає процедуру з проведення конкурсу та є обов’язковим для комітету та претендентів на участь у конкурсі.
1.4. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форми власності, яке спроможне забезпечити належну якість послуг з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету та запропонує найбільш принадні для Організатора пропозиції при наданні вищезазначених послуг.
1.5. Договір про виконання функцій робочого органу щодо організації та підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету (надалі - договір) укладається Організатором з переможцем конкурсу.
Строк дії договору становить три роки.
1.6. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства (організації).

II. Підготовка конкурсу
2.1. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує у засобах масової інформації чи на веб-сайті Бродівської районної державної адміністрації оголошення про проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:
найменування Організатора;
найменування об’єкта конкурсу;
порядок проведення конкурсу;
кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;
найменування структурного підрозділу Бродівської районної державної адміністрації, режим його роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;
місце, дата та час проведення конкурсу;
телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
3.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:
мають досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень не менше трьох років;
мають в наявності необхідне матеріально-технічне та програмне забезпечення для аналізу та оцінки конкурсних пропозицій перевізників- претендентів і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету;
мають в наявності власне (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу.
3.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:
перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України чи визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;
подали для участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;
представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

IV. Подання документів для участі у конкурсі
4.1. Для участі в конкурсі претендент подає зазначеному в оголошені структурному підрозділу такі документи:
заявку для участі в конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району згідно з додатком;
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
нотаріально завірений Статут підприємства, організації, установи;
довідка про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;
довідку з Головного управління Міндоходів у Львівській області про відсутність заборгованості з податкових платежів і відрахувань до державних цільових фондів;
довідку про стан заборгованості з виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера установи;
довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;
довідку з Управління Укртрансінспекції у Львівській області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство надана відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Львівській області.
Усі надані копії документів завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.
4.2. Претендент подає документи в опечатаному конверті (пакеті), на якому зазначається повна назва претендента, його адреса, з поміткою «Заявка на участь у конкурсі на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».
4.3. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.
4.4. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до Організатора.
4.5. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються та повертаються претенденту.
4.6. Конверт (пакет) відкривається на засіданні комітету.

V. Створення та основні засади діяльності комітету
з визначення робочого органу
5.1. Для визначення робочого органу Організатор утворює комітет.
5.2. Персональний склад комітету затверджується розпорядженням голови Бродівської районної державної адміністрації.
5.3. До складу комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання - автомобільних перевізників або ті, що діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень комітету, або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
5.4. Формою роботи комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

VI. Проведення конкурсу та визначення переможця
6.1. При визначенні переможця комітет враховує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1. Розділу ІІІ.
6.2. На засідання комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі у конкурсі.
6.3. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, комітет розглядає документи надані претендентом у конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання комітету.
6.4. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за рішенням комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.
6.5. Рішення про результати конкурсу приймаються комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу або відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комітету.
6.6. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.
6.7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду, не більшого ніж два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.
6.8. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, він може бути визнаний переможцем.
6.9. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписує його голова та секретар.
6.10. З переможцем конкурсу Бродівська районна державна адміністрація укладає договір про виконання функцій робочого органу, обумовлюючи в ньому обов’язки сторін.
6.11. У разі відмови претендента, який за рішенням комітету визнаний переможцем, або розірвання договору з переможцем конкурсу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно.
6.12. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством України порядку.

Перший заступник голови О.П. Прокопець
Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 02.06.2014 № 263

СКЛАД
комітету з визначення робочого органу

ЩИРБА
Михайло Петрович
- заступник голови райдержадміністрації, голова комітету
БАЙЦЕР
Микола Тадейович - голова постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради, заступник голови комітету

МАКСИМІВ
Степан Іванович - головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ Бродівської райдержадміністрації, секретар комітету
(без права голосу)

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

КОВАЛЕНКО
Михайло Васильович
- начальник відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ райдержадміністрації Бродівської райдержадміністрації

ШВЕЦЬ
Михайло Васильович
- в.о. начальника відділення ДАІ Бродівського РВ ГУМВС України у Львівській області (за згодою)

ПОВШАК
Марія Петрівна
- начальник юридичного відділу апарату Бродівської райдержадміністрації

ОЛЕКСИН
Леон Іванович
- голова Бродівської районної організації Спілки ветеранів війни в Афганістані
(за згодою)

ДИСКАНТ
Марія Володимирівна - голова Асоціації місцевих рад Бродівського району (за згодою)

НАГІРНЯК
Григорій Євгенович
- член постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради (за згодою)


Додаток
до Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району
(пункт 4.1)


ЗАЯВКА
для участі в конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району

1. Претендент ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(повна назва юридичної чи фізичної особи, прізвище, ім’я, по батькові керівника)
на умовах, запропонованих Бродівською районною державною адміністрацією, згоден взяти участь у конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району:
2. Додатково пропоную (конкурсні пропозиції) _________________________
3. Інші відомості ___________________________________________________
4. Реквізити претендента:____________________________________________
__________________________________________________________________
(адреса, ідентифікаційний код, телефон, факс)
5. До заявки додаю такі документи:
5.1. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
5.2. Нотаріально завірений Статут підприємства, організації, установи;
5.3. Довідка про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;
5.4. Довідка з Головного управління Міндоходів у Львівській області про відсутність заборгованості з податкових платежів і відрахувань до державних цільових фондів;
5.5. Довідку про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера установи;
5.6.Довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;
Продовження Додатку

5.7.Довідку з Управління Укртрансінспекції у Львівській області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
5.8.Інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надану відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Львівській області.

МП “____” ____________ 201__ р. _____________ __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30.05.2014 Броди № 257


Про утворення районного
конкурсного комітету з розгляду
конкурсних пропозицій та
прийняття рішення про визначення
переможця конкурсу на приміському
автобусному маршруті загального
користування, що не виходить
за межі району


З метою створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвитку конкуренції, відповідно до пункту 22 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями):
1. Утворити районний конкурсний комітет з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на приміському автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі району та затвердити його склад згідно з додатком.
2. При оголошенні та проведенні конкурсів керуватись постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (із змінами і доповненнями).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.Прокопець.

 

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 30.05.2014 № 257


СКЛАД
районного конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на приміському автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі району
ЩИРБА
Михайло Петрович
- заступник голови райдержадміністрації, голова комітету
БАЙЦЕР
Микола Тадейович - голова постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради, заступник голови комітету

МАКСИМІВ
Степан Іванович - головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ Бродівської райдержадміністрації, секретар комітету
(без права голосу)

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

КОВАЛЕНКО
Михайло Васильович
- начальник відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ райдержадміністрації Бродівської райдержадміністрації

ШВЕЦЬ
Михайло Васильович
- в.о. начальника відділення ДАІ Бродівського РВ ГУМВС України у Львівській області (за згодою)

ПОВШАК
Марія Петрівна
- начальник юридичного відділу апарату Бродівської райдержадміністрації

ОЛЕКСИН
Леон Іванович
- голова Бродівської районної організації Спілки ветеранів війни в Афганістані
(за згодою)

ДИСКАНТ
Марія Володимирівна - голова Асоціації місцевих рад Бродівського району (за згодою)

НАГІРНЯК
Григорій Євгенович
- член постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради (за згодою)