Get Adobe Flash player


 

(ПРОЕКТ)

 

Програма
фінансової підтримки
відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних та фізичних осіб Бродівської районної державної адміністрації на 2017 рік

ДЕТАЛЬНІШЕ:


ДОДАТОК 2 

ДЕТАЛЬНІШЕ


ДОДАТОК 3

ДЕТАЛЬНІШЕ12-12-2016

 


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12 грудня 2016р. Броди № 604

 


Про проведення заходів щодо
реалізації ялинок та охорони хвойних
насаджень від вирубування у
передноворічний період 2017 року        

Детальніше:ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
“Підтримки розвитку бджільництва”

 можна завантажити ТУТ 


 

 

                                                                                                                 ПРОЕКТ

Програми
фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації на 2017 рік

можна завантажити ТУТ


Додаток до проекту

Програми фінансової підтримки Центру надання адміністративних послуг Бродівської райдержадміністрації на 2017рік

можна завантажити ТУТ

 

 


 

 

ПРОЕКТ
районної комплексної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2017-2018 роки

                                                                                                                                              Детальніше


ПРОЕКТ


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
_20_липня 2016 Броди № ___


Про визнання розпорядження голови
райдержадміністрації від 27 серпня 2014 року
№ 395 таким, що втратило чинність

Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27 серпня 2014 року Броди № 395

Про затвердження переліку
адміністративних послуг, що
надаються через Центр надання
адміністративних послуг
Бродівської районної державної
адміністрації Львівської області

 Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


___червня 2016 Броди № ___


Про втрату чинності пункту 2
розпорядження від 10.10.2013 № 427

Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


__червня 2016 Броди № ____

Про затвердження нового Положення
про Центр надання адміністративних
послуг Бродівської районної державної
адміністрації Львівської області


Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118, у зв’язку із прийняттям розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації від ___червня 2016 року №__ «Про визнання Положення про Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області таким, що втратило чинність» та з метою подолання адміністративних бар’єрів, спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг:
1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області, що додається.
2. Розпорядження набирає чинності з __ червня 2016 року.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації О.Л.Цигилик
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
від червня 2016 року
№_____
Положення
про Центр надання адміністративних послуг
Бродівської районної державної адміністрації Львівської області
1. Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області (далі - Центр) є постійно діючим робочим органом Бродівської райдержадміністрації.
2. Центр створений з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Бродівському районі.
3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.
4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та цим положенням.
5. Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується розпорядженням голови Бродівської райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
7. У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Бродівської районної державної адміністрації.
8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Центру, яка організовує надання адміністративних послуг.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Бродівської райдержадміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Бродівської райдержадміністрації.
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
12. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
13. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) інформувати директора Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед директором Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.
14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Бродівської районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.
15. Центр надання адміністративних послуг очолює керівник Центру, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.
16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить:
Понеділок – з 900 до 1600;
Вівторок – з 900 до 2000;
Середа – з 900 до 1600;
Четвер – з 900 до 1600;
П’ятниця – з 900 до 1600;
Без перерви на обід, вихідні дні – субота, неділя.
17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджету.


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


10 жовтня 2013 Броди № 427


Про утворення Центру надання
адміністративних послуг
Бродівської районної державної
адміністрації Львівської області

Детальніше


ПРОЕКТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ 

З ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧНИХ ДАТ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ, ОБЛАСТІ ТА РАЙОНУ, ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ, ДЕРЖАВНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕЛІГІЙНИХ СВЯТ НА 2016 РІК У БРОДІВСЬКОМУ РАЙОНІ

30 грудня 2015 року 

Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


22 грудня 2015 року              Броди           № 479

 

Про розроблення проекту Програми
соціально-економічного та культурного розвитку
Бродівського району на 2016 рік

Детальніше

Додаток 1

Додаток 2


УКРАЇНА 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 листопада 2015 року                                                № 741/0/5-15 

Про перенесення робочих днів
у 2016 році

Депальніше

 УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


09 жовтня 2015 р. Броди № 359

Про початок опалювального
сезону 2015-2016 р.р.

Детальніше 

УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


 

Про оголошення Дня жалоби
у Бродівському районі

 

ДетальнішеУКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Про створення районної комісії щодо виконання

програм розвитку агропромислового комплексу району у 2015 році

 

Детальніше 


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про створення комісії з перевірки
дотримання перевізником умов договору
про організацію перевезень пасажирів на
автобусному маршруті загального користування

 

Детальніше

 


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про тимчасову заборону відвідування населенням
лісів і в’їзду до лісових масивів району
транспортних засобів у період високої
пожежної небезпеки протягом 2015 року

 

ДетальнішеУКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про затвердження Порядку надання
і виплати одноразової допомоги
на лікування учасникам антитерористичної операції


Детальніше


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Про ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів

для обрання нового складу громадської ради

при районній державній адміністрації


Детальніше


Проект


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Порядку надання і виплати

одноразової допомоги на придбання шкільного

приладдя дітям загиблих та учасників антитерористичної

операції

Детальніше


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області»

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» Бродівська районна державна адміністрація відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднює проект розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області ». Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» з метою впорядкування і поліпшення надання адміністративних послуг та затвердження переліку адміністративних послуг, що будуть надаватись через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області.
Проект розпорядження «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» та аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації оприлюднено на офіційному сайті Бродівської районної державної адміністрації:
http://www.brody-rda.gov.ua/2012-05-05-10-10-44
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бродівської районної державної адміністрації Львівської області» та аналізу регуляторного впливу до вказаного проекту розпорядження.
Пропозиції та зауваження приймаються в усній та письмові формі відділом надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру Бродівської райдержадміністрації за адресою 80600, Львівська область, м.Броди, пл. Ринок, буд. 1 та за телефонами: (0366) 4-22-44, (03266) 4-37-10.
Письмові зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та Бродівська районна державна адміністрація Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.06.2014 Броди № 263

Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на визначення
підприємства з організації,
забезпечення і підготовки матеріалів
для проведення засідань районного
конкурсного комітету з визначення
перевізників на автобусних
маршрутах загального користування,
що не виходять за межі району

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями):
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на визначення підприємства з організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, що додається.
2. Створити комітет з визначення робочого органу (надалі - комітет) та затвердити його склад згідно з додатком.
3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови Бродівської районної державної адміністрації Прокопець О.П.ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Бродівської
райдержадміністрації
від 02.06.2014 року № 263


Порядок
проведення конкурсу на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі району

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями) та застосовується для визначення підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (надалі - робочий орган).
1.2. Організатором проведення конкурсу є Бродівська районна державна адміністрація (надалі - Організатор).
1.3. Цей Порядок визначає процедуру з проведення конкурсу та є обов’язковим для комітету та претендентів на участь у конкурсі.
1.4. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форми власності, яке спроможне забезпечити належну якість послуг з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету та запропонує найбільш принадні для Організатора пропозиції при наданні вищезазначених послуг.
1.5. Договір про виконання функцій робочого органу щодо організації та підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету (надалі - договір) укладається Організатором з переможцем конкурсу.
Строк дії договору становить три роки.
1.6. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства (організації).


II. Підготовка конкурсу
2.1. Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує у засобах масової інформації чи на веб-сайті Бродівської районної державної адміністрації оголошення про проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:
найменування Організатора;
найменування об’єкта конкурсу;
порядок проведення конкурсу;
кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;
найменування структурного підрозділу Бродівської районної державної адміністрації, режим його роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;
місце, дата та час проведення конкурсу;
телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.
III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
3.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:
мають досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень не менше трьох років;
мають в наявності необхідне матеріально-технічне та програмне забезпечення для аналізу та оцінки конкурсних пропозицій перевізників- претендентів і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету;
мають в наявності власне (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу.
3.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:
перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України чи визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;
подали для участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;
представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

IV. Подання документів для участі у конкурсі
4.1. Для участі в конкурсі претендент подає зазначеному в оголошені структурному підрозділу такі документи:
заявку для участі в конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району згідно з додатком;
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
нотаріально завірений Статут підприємства, організації, установи;
довідка про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;
довідку з Головного управління Міндоходів у Львівській області про відсутність заборгованості з податкових платежів і відрахувань до державних цільових фондів;
довідку про стан заборгованості з виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера установи;
довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;
довідку з Управління Укртрансінспекції у Львівській області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство надана відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Львівській області.
Усі надані копії документів завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.
4.2. Претендент подає документи в опечатаному конверті (пакеті), на якому зазначається повна назва претендента, його адреса, з поміткою «Заявка на участь у конкурсі на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».
4.3. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.
4.4. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до Організатора.
4.5. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються та повертаються претенденту.
4.6. Конверт (пакет) відкривається на засіданні комітету.


V. Створення та основні засади діяльності комітету
з визначення робочого органу
5.1. Для визначення робочого органу Організатор утворює комітет.
5.2. Персональний склад комітету затверджується розпорядженням голови Бродівської районної державної адміністрації.
5.3. До складу комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання - автомобільних перевізників або ті, що діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень комітету, або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.
5.4. Формою роботи комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

VI. Проведення конкурсу та визначення переможця
6.1. При визначенні переможця комітет враховує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1. Розділу ІІІ.
6.2. На засідання комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі у конкурсі.
6.3. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, комітет розглядає документи надані претендентом у конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання комітету.
6.4. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за рішенням комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.
6.5. Рішення про результати конкурсу приймаються комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу або відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комітету.
6.6. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.
6.7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду, не більшого ніж два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.
6.8. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, він може бути визнаний переможцем.
6.9. Рішення комітету щодо визначення переможця конкурсу оформляється протоколом, який підписує його голова та секретар.
6.10. З переможцем конкурсу Бродівська районна державна адміністрація укладає договір про виконання функцій робочого органу, обумовлюючи в ньому обов’язки сторін.
6.11. У разі відмови претендента, який за рішенням комітету визнаний переможцем, або розірвання договору з переможцем конкурсу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно.
6.12. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством України порядку.

Перший заступник голови О.П. Прокопець
Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 02.06.2014 № 263

СКЛАД
комітету з визначення робочого органу

ЩИРБА
Михайло Петрович
- заступник голови райдержадміністрації, голова комітету
БАЙЦЕР
Микола Тадейович - голова постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради, заступник голови комітету

МАКСИМІВ
Степан Іванович - головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ Бродівської райдержадміністрації, секретар комітету
(без права голосу)

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

КОВАЛЕНКО
Михайло Васильович
- начальник відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ райдержадміністрації Бродівської райдержадміністрації

ШВЕЦЬ
Михайло Васильович
- в.о. начальника відділення ДАІ Бродівського РВ ГУМВС України у Львівській області (за згодою)

ПОВШАК
Марія Петрівна
- начальник юридичного відділу апарату Бродівської райдержадміністрації

ОЛЕКСИН
Леон Іванович
- голова Бродівської районної організації Спілки ветеранів війни в Афганістані
(за згодою)

ДИСКАНТ
Марія Володимирівна - голова Асоціації місцевих рад Бродівського району (за згодою)

НАГІРНЯК
Григорій Євгенович
- член постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради (за згодою)


Додаток
до Порядку проведення конкурсу на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району
(пункт 4.1)


ЗАЯВКА
для участі в конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району

1. Претендент ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(повна назва юридичної чи фізичної особи, прізвище, ім’я, по батькові керівника)
на умовах, запропонованих Бродівською районною державною адміністрацією, згоден взяти участь у конкурсі на визначення підприємства з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району:
2. Додатково пропоную (конкурсні пропозиції) _________________________
3. Інші відомості ___________________________________________________
4. Реквізити претендента:____________________________________________
__________________________________________________________________
(адреса, ідентифікаційний код, телефон, факс)
5. До заявки додаю такі документи:
5.1. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
5.2. Нотаріально завірений Статут підприємства, організації, установи;
5.3. Довідка про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень;
5.4. Довідка з Головного управління Міндоходів у Львівській області про відсутність заборгованості з податкових платежів і відрахувань до державних цільових фондів;
5.5. Довідку про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера установи;
5.6.Довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;
Продовження Додатку

5.7.Довідку з Управління Укртрансінспекції у Львівській області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
5.8.Інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надану відділом з питань банкрутства Головного управління юстиції у Львівській області.

МП “____” ____________ 201__ р. _____________ __________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 


УКРАЇНА
БРОДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30.05.2014 Броди № 257


Про утворення районного
конкурсного комітету з розгляду
конкурсних пропозицій та
прийняття рішення про визначення
переможця конкурсу на приміському
автобусному маршруті загального
користування, що не виходить
за межі району


З метою створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвитку конкуренції, відповідно до пункту 22 постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями):
1. Утворити районний конкурсний комітет з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на приміському автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі району та затвердити його склад згідно з додатком.
2. При оголошенні та проведенні конкурсів керуватись постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (із змінами і доповненнями).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації О.Прокопець.

 

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 30.05.2014 № 257


СКЛАД
районного конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на приміському автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі району
ЩИРБА
Михайло Петрович
- заступник голови райдержадміністрації, голова комітету
БАЙЦЕР
Микола Тадейович - голова постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради, заступник голови комітету

МАКСИМІВ
Степан Іванович - головний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ Бродівської райдержадміністрації, секретар комітету
(без права голосу)

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

КОВАЛЕНКО
Михайло Васильович
- начальник відділу розвитку інфраструктури та ЖКГ райдержадміністрації Бродівської райдержадміністрації

ШВЕЦЬ
Михайло Васильович
- в.о. начальника відділення ДАІ Бродівського РВ ГУМВС України у Львівській області (за згодою)

ПОВШАК
Марія Петрівна
- начальник юридичного відділу апарату Бродівської райдержадміністрації

ОЛЕКСИН
Леон Іванович
- голова Бродівської районної організації Спілки ветеранів війни в Афганістані
(за згодою)

ДИСКАНТ
Марія Володимирівна - голова Асоціації місцевих рад Бродівського району (за згодою)

НАГІРНЯК
Григорій Євгенович
- член постійної депутатської комісії з питань ПЕК, промисловості транспорту та зв’язку районної ради (за згодою)